Niepłatny urlop macierzyński tylko w Omanie, Papui-Nowej Gwinei oraz USA

GENEWA: Międzynarodowa Organizacja Pracy przedstawiła raport, z którego wynika, że większość pracownic – przynajmniej 830 milionów na całym świecie, nie ma zapewnionej odpowiedniej ochrony w przypadku macierzyństwa oraz spotyka się z dyskryminacją na rynku pracy.

4A17A4D3-315B-4C4D-8E31-AC80E54951FF_mw1024_s_n

W trzech krajach na całym świecie nie ma odpowiedniego instrumentu prawnego, zapewniającego wypłacanie pensji w trakcie urlopu macierzyńskiego (choć oczywiście prawo do wolontaryjnego urlopu niepłatnego istnieje). Te kraje to – Oman, Papua Nowa Gwinea oraz Stany Zjednoczone.

Z kolei najbardziej hojne kraje, jeśli chodzi o regulacje dotyczące ochrony matek, to kraje wschodniej Europy i centralnej Azji. W Chorwacji, na przykład, pracownice mają prawo do roku urlopu macierzyńskiego przy pełnym wynagrodzeniu. W Skandynawii z kolei urlopy podzielone są często pomiędzy dwojgiem rodziców – w Norwegii, w czasie urlopów rodzicielskich partnerowi i partnerce przysługuje 80% pensji.

W raporcie zauważono także, że część krajów podejmuje środki wspierające także ojców, którym przysługują płatne urlopy. W większości przypadków to pracodawcy/pracodawczynie ponoszą całość kosztów związanych z urlopami dla rodziców.

Międzynarodowa Organizacja pracy zaleca odejście od odpowiedzialności pracodawców/czyń i przerzucenie zobowiązań na świadczenia społeczne i środki publiczne. Takie rozwiązanie ma sprzyjać zwalczaniu dyskryminacji w miejscu pracy.

Opracowanie: Katarzyna Siemasz
Źródło: die Standard / Voice of America

design & theme: www.bazingadesigns.com