Chcą nielegalnie deportować dwóch czeczeńskich chłopców i ich rodziny. Informuje Szkoła Sztuk Walki

Wczoraj dwie rodziny z Czeczenii otrzymały nakaz opuszczenia kraju w ciągu 24 h, pod groźbą deportacji bez możliwości powrotu do Polski. O sprawie poinformowała Szkoła Sztuk Walki TKD Wesoła, do której uczęszczają pochodzący z tych rodzin chłopcy (obaj w wieku wczesnoszkolnym) – Mikail Turpalov i Kharon Aldamov.chlopcyTo kolejna nielegalna deportacja w ciągu ostatniego tygodnia przeprowadzona przez Straż Graniczną lub ABW:

06.04 Ameer Alkhawlany, Irakijczyk, doktorant UJ został pobity i siłą wydalony z Polski, chociaż tego samego dnia sąd w Przemyślu zwolnił go po pół roku z aresztu podkreślając, że nie było nawet podstaw, aby go aresztować.

07.04 o godzinie 3 w nocy Straż Graniczna, również nielegalnie, deportowała 21-letnią Rosjankę z dwójką małych dzieci, która przebywała w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Czeczenów, którzy stanęli w jej obronie umieszczono w ośrodku zamkniętym w Przemyślu. Zostali oni wcześniej pobici i użyto przeciwko nim gazu łzawiącego.

Dzisiaj odbędzie się demonstracja: Powstrzymać nielegalną deportację!

Protestujemy przeciwko samowoli Straży Granicznej i ABW i kolejnym deportacjom. Nie zgadzamy się na politykę terroru, zastraszania i szukania zewnętrznego wroga wśród ludzi, którzy w naszym kraju szukają schronienia. Domagamy się zagwarantowania bezpieczeństwa rodzinom, którym grożono deportacją i ukarania funkcjonariuszy państwowych, którzy przekroczyli swoje uprawnienia.

design & theme: www.bazingadesigns.com