Nauczycielka, która zdjęła krzyż ze ściany w szkole otrzymała zadośćuczynienie finansowe i przeprosiny

Nauczycielka szykanowana za bezwyznaniowość, która w 2013 r. zdjęła krzyż ze ściany w pokoju nauczycielskim zgodnie z nakazem Sądu otrzymała zadośćuczynienie finansowe i przeprosiny w krapkowickiej gazecie.

16649168_621875114680519_2578972866955809839_nfb

To bezprecedensowa sytuacja. Jak zaznacza pani Grażyna Juszczyk: „Wysokość tego zadośćuczynienia jest niższa niż żądałam, ale przecież w tej sprawie nie chodziło głównie o pieniądze. W mojej ocenie Sąd wykazał dużą ostrożność w ustaleniu wysokości odszkodowania, bo to pierwsza sprawa tego typu a także, by utrudnić pozwanej znalezienie pretekstu do apelacji. Niestety do apelacji doszło, ale to sprawiło, że moje zwycięstwo stało się jeszcze bardziej spektakularne”.

Sprawa Pani Grażyny dowodzi, że w miejscu pracy nie ma przyzwolenia na dyskryminację osób należących do grup mniejszościowych. Wyrok sądu można też potraktować jako przyczynek do debaty na temat obecności symboli religijnych w zakładach pracy i narzucaniu światopoglądu większości instytucjom, które – tak jak w przypadku Pani Grażyny mają pełnić funkcję edukacyjną i być miejscem spotkań dla wszystkich osób niezależnie od wyznania.

CF

design & theme: www.bazingadesigns.com