Austria na drodze do legalizacji małżeństw jednopłciowych

Austria zalegalizuje małżeństwa jednopłciowe. Decyzję podjął Trybunał Konstytucyjny po skardze dwóch wiedeńskich lesbijek. Kobiety od lat żyły ze sobą w związku partnerskim (w Austrii są legalne od 2009 roku).

Postanowiły zostać małżeństwem, jednak urząd stanu cywilnego w wiedeńskim magistracie im odmówił. Poparł ich sąd administracyjny powołując się na artykuł 44. austriackiego kodeksu cywilnego, który brzmi:

„W umowie małżeńskiej dwie osoby różnej płci deklarują wolę, by żyć w nierozłącznej wspólnocie, poczynać dzieci i je wychowywać i sobie wzajemnie pomagać”.

Kobiety wynajęły adwokata, który w ich imieniu napisał skargę do trybunału konstytucyjnego. Trybunał uznał skargę za zasadną (przepisy dot. małżeństw są dyskryminujące) i kazał wykreślić z artykułu 44. zapis o płci małżonków. Austriaczki i Austriacy będą mogli zawierać małżeństwa jednopłciowe najpóźniej 1 stycznia 2019 r.

design & theme: www.bazingadesigns.com