Moderatorki forum „Kobiety W Sieci” wezwane na przesłuchanie ws. pomocnictwa w aborcji

Dziś od godziny 10.00 funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej 21 przesłuchują moderatorki strony „Kobiety w Sieci”, które stawiły się w charakterze świadkiń w sprawie podejrzenia o popełnienia przestępstwa z art. 152§ 2 KK. Zawiadomienia dokonała Fundacja „Pro-Prawo do życia”. Przed przesłuchaniem użytkowniczki Kobiet W Sieci zwołały konferencję prasową, podczas której przedstawiły swoje oświadczenie i odpowiedziały na pytania zadane przez dziennikarzy/rki.

Treść oświadczenia wygłoszonego podczas konferencji:

W ostatnich tygodniach pojawiało się wiele informacji na temat doniesień Fundacji anty-choice “Pro-Prawo do Życia” dotyczących działalności grupy Kobiet w Sieci jak i Aborcyjnego Dream Team on Tour.

Naszą działalność na rzecz praw kobiet, polegającą na przekazywaniu informacji na temat dostępu do środków służących wykonaniu samodzielnie aborcji farmakologicznej, jak i samego jej wykonania, okazywania empatii drugiemu człowiekowi, określano jako mafię aborcyjną. Milczałyśmy wiele dni cierpliwie, nie komentując tych oszczerstw. Starałyśmy się nie reagować na tego typu bardzo przemocowe zachowanie, manipulacje i oskarżenia. Atakowano nas personalnie, nie zważając na stan psychiczny, jak i zdrowotny naszych użytkowniczek i użytkowników forum Zastraszano, szantażowano. Nadal się to dzieje. Parę tygodni temu utworzono stronę internetową, której celem jest zniszczenie reputacji grupy Kobiet w Sieci. Wprowadzano w błąd media. Przyszedł czas na naszą reakcję, na odpowiedź. Głównym celem grupy Kobiety w Sieci i forum przez nie prowadzonego było, jest i będzie przekazywanie rzetelnej, opartej na badaniach naukowych i rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia, wiedzy na temat praw reprodukcyjnych, w tym aborcji.

My, Kobiety w Sieci, grupa tysięcy kobiet z doświadczeniem aborcji dziś oświadczamy, że przystępujemy do walki o prawa reprodukcyjne w Polsce, prawa do wykonywania aborcji w warunkach tak klinicznych, jak i domowych, z godnością i poszanowaniem nas i naszych ciał.

Rozpoczynamy walkę o prawo do informacji i dostępu do bezpiecznej aborcji. Prawo to jest jednym z podstawowych praw, które powinno przysługiwać kobiecie. Prawo do opieki medycznej jest kolejnym, które w zakresie praw reprodukcyjnych również zostało nam odebrane. Nam się to należy! Każdej kobiecie należy się prawo do wiedzy, jeśli staje przed dylematem podjęcia decyzji czy wykonać aborcję czy nie, jak ma wyglądać dalsze życie jej i jej najbliższych, jakie są jej prawa w tej kwestii. Tylko wtedy ma szansę podjąć właściwą, niewymuszoną czynnikami zewnętrznymi decyzję, jeśli informacja jaką otrzyma jest rzetelna i pełna. Zdajemy sobie sprawę z tego, że stajemy do walki z systemem, a sam problem braku dostępu do wiedzy i samej aborcji powoduje ciągłe wzbudzania w kobietach poczucia winy, konieczności dostosowania się do ogólnie przyjętych norm i ról społecznych, wynikających również z kultury patriarchatu i błędnie definiowanej tradycji.

Nie poddamy się! Będziemy dążyć do sytuacji, aby każda kobieta mogła czuć się bezpiecznie we własnym domu i z własnymi decyzjami. Od lat podejmowane są różne próby zmuszenia nas do zaprzestania tej działalności. Nasza działalność i duma z tego, że ją prowadzimy spowodowała nagonkę. Tym razem w postaci zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z wpisami na naszym forum. Dlatego dziś w dniu 7 czerwca 2018 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I o godzinie 10 stawiamy się w charakterze świadka celem przesłuchania w sprawie o czyn z art. 152& 2 KK. Dziękujemy.

design & theme: www.bazingadesigns.com