Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt dotyczący wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt dotyczący wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej, który trafił już do uzgodnień międzyresortowych. Takie pismo wpłynęło do Rzecznika Praw Obywatelskich. Polska byłaby pierwszym krajem, który wypowie konwencję antyprzemocową.

Jak informuje Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania:

„Rząd rozpoczął prace związane z wypowiedzeniem Konwencji Stambulskiej. Do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania wpłynął w dniu 28 listopada 2016 r. projekt wniosku o wypowiedzenie przedmiotowej Konwencji wraz z uzasadnieniem, rozesłany do uzgodnień międzyresortowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt tego wniosku został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pełnomocnik nie przesłał nam projektu wniosku. W związku z tym zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości o przekazanie projektu wniosku oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących wypowiedzenia Konwencji”.

Nie ma naszej zgody na bezkarność sprawców! Zamiast wypowiedzenia konwencji domagamy się odpowiedzialności rzadu, ustawodawców oraz instytucji publicznych za eliminację przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Do tego niezbędna jest konwencja antyprzepomowa, współpraca rządu, placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych. A przede wszystkim poważne podejście do powszechnego zjawiska przemocy ze względu na płeć.

design & theme: www.bazingadesigns.com