Keny Arkana: Marsylia, Stolica Rozłamu

„Działać dla kogoś bez jego udziału to znaczy działać przeciwko niemu.”

Krótki web-doc autorstwa raperki Keny Arkana pokazuje jaskrawe przykłady instrumentalizacji kultury do celów politycznych, społecznych i gospodarczych. Komentuje sposób w jaki kultura dominująca wykorzystywana jest do przekształcania miast zgodnie z wizją jego władz i wbrew woli mieszkańców, stopniowo spychanych na margines. Dokument oddaje głos konkretnym podmiotom miejskiego życia, zdecydowanie zbyt rzadko słyszanym.
http://vimeo.com/88110728

design & theme: www.bazingadesigns.com