List otwarty w sprawie transfobii na łamach Wysokich Obcasów i Gazety Wyborczej

Szanowny Zespole Redakcyjny Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów,

z rosnącym niepokojem obserwujemy coraz wyraźniej zaznaczające się w mediach jawnie transfobiczne tendencje. W związku z tym kierujemy do Redakcji oraz Osób pracujących w szeroko pojętych mediach niniejszy apel o szczególną wrażliwość w relacjonowaniu tematów które mogą dotyczyć praw osób transpłciowych oraz o zaprzestanie publikowania jawnie transfobicznych wypowiedzi.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na następujące publikowane na Waszych łamach artykuły: wywiady Krystyny Romanowskiej z Urszulą Kuczyńską oraz Kayą Szulczewską, felieton “A co jeśli osoba z macicą woli być kobietą” Katarzyny Szumlewicz z 8 stycznia oraz opublikowany, później zdjęty i przedrukowany przez TVPInfo (sic!)  list do redakcji “Mamo, mam udawać osobę niebinarną? Nie chcę!” z 11 stycznia oraz wypowiedzi w mediach społecznościowych Katarzyny Szumlewicz oraz Ewy Kalety.

Publikacje te prezentują wprost nienawistne stanowiska rodem z najgorszych populistycznych  bulwarówek, powielają stereotypy zaczerpnięte z amerykańskich i brytyjskich akcji propagandowych oraz, co najistotniejsze, ramię w ramię z polskim rządem napędzają kampanię nienawiści wprost pogarszającą sytuację osób transpłciowych, najbardziej wrażliwej grupy w społeczności LGBTQ.

Na końcu listu umieszczamy skróconą analizę wybranych fraz z wymienionych artykułów oraz statystyki i pobieżny opis sytuacji w Wielkiej Brytanii, gdzie samozwańcze „radykalne feministki”, działają z wprost fundamentalistycznie religijnymi organizacjami przeciwko nie tylko regulacjom prawnym mającym na celu poprawę sytuacji zdrowotnej osób niecisnormatywnych, ale i w celu zmiany postaw społecznych względem tej grupy.

Nienawiść nie jest poglądem. Samookreślenie mianem „feministki” nie zwalnia z odpowiedzialności za szerzenie postaw pełnych manipulacji i pogardy. Deklaracja braku transfobicznych poglądów i intencji nie wystarcza do uzyskania legitymacji publicznego wygłaszania transfobicznych deklaracji w imię źle pojętej inkluzywności. Dawanie platformy transfobicznym aktywistkom wzmacnia uprzedzenia dotyczące osób transpłciowych w społeczeństwie, daje przyzwolenie na przemoc i kontynuowane może prowadzić do dramatycznego pogorszenia warunków życia osób transpłciowych w Polsce, w tym wyraźnego wzrostu zagrożenia autoagresją i samobójczą śmiercią.

Apelujemy przede wszystkim o to, żebyście zaprzestali publikacji nienawistnych, tendencyjnych i manipulacyjnych tekstów i jasno nazwali TERFizm mową nienawiści, tak, jak nazywacie nią homofobię. Oczekujemy że podejmiecie prace strukturalne w kierunku uwrażliwienia redakcji na kwestie dotyczące osób niecisnormatywnych, które nie skończą się na jednym szkoleniu antydyskryminacyjnym. Oczekujemy również oficjalnych przeprosin opublikowanych na łamach Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów w tekście ustalonym z nami, podpisanych przez wszystkie osoby należące do zespołów redakcyjnych obu pism. Ponadto, w ramach zadośćuczynienia oczekujemy przekazania darowizn na rzecz oddolnych grup samopomocowych działających na rzecz osób transpłciowych za pomocą i pośrednictwem Funduszu Dla Odmiany.

Nic o nas bez nas. Jest dla nas priorytetem, by we wszelkich debatach odnoszących się do jakichkolwiek kwestii dotyczących osób niecisnormatywnych wybrzmiewał również nasz ­ – tychże osób – ­ głos.

Wiemy, że nie jesteście medium LGBTQ+ mimo incydentalnych starań w tym kierunku. Rozumiemy, że może nie być to dla was priorytet. Tym bardziej oczekujemy, że refleksyjnie skonfrontujecie się z faktem, że przez ostatnie tygodnie aktywnie przyczyniałyście się do krzywdzenia społeczności osób transpłciowych i weźmiecie odpowiedzialność za każde słowo publikowane na waszych łamach.

Analiza, statystyki i źródła poniżej.


Analiza

Według tekstów Wysokich Obcasów [1] [2] i Gazety Wyborczej [3] [4]:

 1. określanie się jako TERF miałoby być przedmiotem do dumy (TERF – ang: trans-exclusionary radical feminist – czyli osoba zasłaniająca swoje transfobiczne uprzedzenia rzekomym feminizmem);
 2. tworzycie fałszywe przekonanie, że transpłciowość opiera się na obniżaniu wartości cisnormatywnych kobiet, a dla społeczności osób transpłciowych słowo „kobieta” miałoby być obraźliwe;
 3. przytaczacie absurdalny zarzut zbyt niskiego procentowego udziału osób transpłciowych w populacji ogólnej, by zasadne było liczenie się z ich potrzebami, ponadto pozwoliliście na podważanie doświadczeń grup osób marginalizowanych;
 4. umniejszacie prawo do przeprowadzenia krytyki przez społeczność LGBTQ i sprowadzacie jej działalność edukacyjną oraz samo istnienie do „linczu”, „mizoginii”, programu „autorytarnego” czy „faszystowskiego” (co stanowi bezpośrednią kalkę z „totalitaryzmu ideologii LGBT” z ust Kai Godek i abp. Gądeckiego), a określenia neutralne płciowo nazywacie „nowomową”;
 5. insynuujecie, że społeczność osób trans wymusza tranzycję na innych, w tym na dzieciach;
 6. zrównujecie wprost orientację psychoseksualną i tożsamość płciową z subkulturowością, nie rozróżniając ich zarazem od koniecznej do przetrwania w queerfobicznym społeczeństwie własnej tożsamości zbiorowej i kultury;
 7. normalizujecie podważanie faktu istnienia transpłciowości i niebinarności przez prezentowanie ich jako „pogląd”;
 8. pozwalacie na szydzenie tożsamości płciowej osób transpłciowych;
 9. według publikowanych przez was tekstów społeczność osób transpłciowych miałaby masowo solidaryzować się z osobami je prześladującymi – TERFkami, a nie sama z sobą;
 10. demonizujecie społeczność osób transpłciowych budując fałszywy wizerunek grupy skupionej wokół wysyłania gróźb śmierci, podczas gdy według przytoczonych badań to ta właśnie grupa jest systematycznie prześladowana;
 11. bezkrytycznie zakładacie, że autorami takich pogróżek jest cała społeczność, a nie poszczególne osoby (posługujecie się przy tym dowodami anegdotycznymi i jednostkowymi).

Statystyki

Jak wskazuje raport Kampanii Przeciw Homofobii, Lambdy Warszawa i Fundacji Trans-Fuzja za lata 2015-16 pod redakcją Magdaleny Świder i dr. Mikołaja Winiewskiego [5], blisko 42.4% osób transpłciowych w Polsce ocenia swoje życie negatywnie. 69.7% czuje się samotnie. Tylko 26.4% nigdy nie miało myśli samobójczych. Odsetek osób LGBTQ z poważnymi objawami depresji jest pięć razy wyższy niż w populacji ogólnej i ciągle rośnie. Badanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2020 r. [6] pokazuje,że 59% osób trans ukrywa swoją tożsamość w szkole i niemal 20% osób trans odchodzi z lub zmienia szkołę ze względu na bycie osobą LGBTI. Ponadto 46% osób trans doświadczyło prześladowania ze względu na bycie osobą LGBTI w ostatnim roku. Dramatyczne złe warunki życia osób niecisnormatywnych sprawiają, że tak proste działania jak zwracanie się do osoby transpłciowej jej właściwym imieniem i poprawnymi zaimkami jest już odczuwalne jako znacząca zmiana i zmniejsza ryzyko depresji o 65% (Journal of Adolescent Health) [7].

Jak wskazują brytyjskie dane [8], od czasu prowadzonej w Zjednoczonym Królestwie anty-transpłciowej kampanii zapoczątkowanej w 2018 roku właśnie poprzez bezrefleksyjne szerzenie mitów i teorii spiskowych, której kulminacją była strategiczna dezinformacja ze strony znanych mediów jak The Guardian czy BBC, zbrodnie z nienawiści w tym kraju wzrosły o 81%. Możecie w Polsce tego uniknąć, jeśli się opamiętacie i przestaniecie oferować medialną przestrzeń nienawistnym i pełnym przekłamań treściom.

 1. prof. Anna Landau, afiliacja: Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
 2. prof. Jacek Kochanowski, afiliacja: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 3. dr. hab. Paulina Kramarz, afiliacja: Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 4. dr hab. Igor Piotrowski, afiliacja: Instytut Kultury Polskiej UW
 5. dr. Anna Dżabagina, afiliacja: Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 6. dr. Anna Lica, afiliacja: Wydział Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 7. dr. Joanna K. Malinowska, afiliacja: Wydział Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 8. dr. Barbara Borkowska, afiliacja: Katedra Biologii Człowieka, Uniwersytet Wrocławski; Wykluczamy Wykluczenia
 9. dr Weronika Parfianowicz, afiliacja: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 10. dr. Jagoda Budzik, afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
 11. dr. Wiktor Dynarski, afiliacja: Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością, Uniwersytet Warszawski
 12. dr. Mikołaj Ratajczak, afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 13. dr. Łukasz Smuga, afiliacja: Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 14. dr. Marcin Zarod, afiliacja: Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 15. dr. Kornelia Sobczak, afiliacja: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 16. dr Joanna Jędrzejewska-Szmek, afiliacja: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 17. dr Magda Szcześniak, afiliacja: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 18. Marta Gospodarczyk, afiliacja: Kolegium MISH Uniwersytet Warszawski
 19. Monika Helak, afiliacja: Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 20. Alicja Okrasińska, afiliacja: Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 21. Piotr Sterczewski, afiliacja: tłumacz, doktorant UJ
 22. Antoni Zając, afiliacja: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 23. Zuzanna Jusińska, afiliacja: Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 24. Krzysztof Herman, afiliacja: Koło Naukowe Myśli Lewicowej Uniwersytet Śląski
 25. Marcin Gołąb, afiliacja: Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 26. Alex Miętkiewicz, afiliacja: Wydział Neofilologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 27. Agata Janicka, afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 28. Maksymilian Kamiński, afiliacja: Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 29. Wiktoria Gorycka, afiliacja: Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 30. Franciszek Krawczyk, afiliacja: Wydział Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 31. Wiktor Magdziarz, afiliacja lub zawód: London School of Economics, Department of Social Policy
 32. Barbara Nowaczyk, afiliacja: teatrologia, UAM
 33. Katarzyna Teresa Peplińska, afiliacja: Koło Naukowe Sznirele Perele, UWr
 34. Polie Młodzianowskie, afiliacja: Studencie Instytutu Kultury Polskiej UW
 35. Karolina Grenda, afiliacja: Rada Języka Neutralnego
 36. Paweł Dembowski, afiliacja: Rada Języka Neutralnego
 37. Szymon Misiek, afiliacja: Rada Języka Neutralnego
 38. Andrea Vos, afiliacja: Rada Języka Neutralnego
 39. Rony Ariel Lis, afiliacja: Rada Języka Neutralnego oraz Esmeraldino Queer
 40. Katarzyna Woźny, afiliacja: Inkluzywna Mowa
 41. Kamila Kuryło, afiliacja: Codziennik Feministyczny
 42. Maja Staśko
 43. Maja Heban
 44. Franciszek Sobieraj, afiliacja: Nowe Peryferie
 45. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, afiliacja: Zwierz Popkulturalny
 46. Michał Ochnik, afiliacja: Mistycyzm Popkulturowy
 47. Monika Drubkowska, afiliacja: Fundacja Warto być równym nad Wartą
 48. Maja Buk, afiliacja: Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych
 49. Teo Łagowska, afiliacja: Kolektyw Drag King Heroes
 50. Kamille Piechaczyk, afiliacja: Dziewuchy Berlin
 51. Helena de Cleyre, afiliacja: trans-research.pl
 52. Ola Kaczorek, afiliacja: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 53. Paweł Szamburski, afiliacja: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 54. Michał Rymaszewski, afiliacja: Stowarzyszenie Stan Równości
 55. Maciej Kruszka, afiliacja: Stowarzyszenie Tęczowe Opole
 56. Aleksandra Kossak, afiliacja: Stowarzyszenie Tęczówka
 57. Weronika Achrem, afiliacja: Inicjatywa Sekspozytywna
 58. Lena Rodziewicz, afiliacja: Fabryka Równości
 59. Anita Pustoła, afiliacja: Inicjatywa Sekspozytywna
 60. Małgorzata Szutowicz, afiliacja: Stop Bzdurom
 61. Nadia Kłos, afiliacja: Queer Tour
 62. Lucien Gaszyński, afiliacja: Dumni i Wściekli oraz Stop Bzdurom
 63. Monika Bujak, Tęczowy Tarnów
 64. Kacper Szweda, afiliacja: Kolektyw OPÓR
 65. Róża Majewska, afiliacja: Queer UW
 66. Zyta Ostrowska, afiliacja: Queer UW
 67. Bogna Ostrowska, afiliacja: Queer UW
 68. Małgorzata Kot, afiliacja: JESTEM
 69. Sida Olesiak, afiliacja: JESTEM
 70. Nina Kuta, afiliacja: TransGrysy
 71. Olg Dąbrowa, afiliacja: Kolektyw Sawa
 72. Ingrid Jurczak, afiliacja: Grupa Nieustającej Pomocy
 73. Filip Kania, afiliacja: Grupa Nieustającej Pomocy
 74. Zuzanna Mazur, afiliacja: Fundusz solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz
 75. Dag Fajt, afiliacja: Fundusz Solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz
 76. Polka Lea Berg, afiliacja: Queerowa Inicjatywa Pomocowa, Warszawski Autonomiczny Licealny Komitet Antyfaszystowski
 77. Tomasz Grzyb, afiliacja: Zarząd Akcji Socjalistycznej
 78. Wiola Krysiak, afiliacja: Akcja Socjalistyczna
 79. Filip Chudy, afiliacja: Akcja Socjalistyczna
 80. Dominik Sęczkowski, afiliacja: Społeczny Bytom
 81. Gabriela Wysocka, afiliacja: Komiks „Zmęczeni Codziennością”
 82. Aleksandra Kraszczyńska, afiliacja lub zawód: Psychotraumatolożka
 83. Julia Wiśniewska, partia Razem
 84. Jakub Przybysz, partia Razem
 85. Piotr Nowacki, partia Razem
 86. Paweł Klu, osoba LGBTQ+
 87. Agata Kreska
 88. Agnieszka Wichrowska
 89. Katarzyna Derda
 90. Piotr Masierak
 91. Iwona Janczarek
 92. Michał Rudziński
 93. Anna-Maria Siwińska
 94. Krzysztof Ceran
 95. Natalia Radom
 96. Szymon Nowak
 97. Małgorzata Sowa
 98. Sky Kaczmarczyk

Na wpisanie czeka ponad 300 nazwisk osób sygnatariackich. Listę uzupełniamy co jakiś czas.

Źródła

 1. Romanowska Krystyna (2020) Kaya Szulczewska: Hejterów mam od prawa do lewa. Tutaj jesteśmy nazywane TERF, a na prawicy – feminazistkami wywiad https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,80530,26642402,na-prawo-feminazistka-na-lewo-terf.html
 2. Romanowska Krystyna (2020) Mam wątpliwości, czy zamiana „kobiet” na „osoby z macicami” to postawa lewicowa wywiad https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,26597103,kobiety-w-polsce-jeszcze-nie-zajely-miejsca-na-scenie.html
 3. Szumlewicz Katarzyna (2021) A co, jeśli „osoba z macicą” woli być „kobietą”? https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26670955,a-co-jesli-osoba-z-macica-nie-chce-byc-tak-nazywana.html
 4. List do redakcji (2021) Mamo, mam udawać osobę niebinarną? Nie chcę! Ale nie chcę też stracić przyjaciół https://wyborcza.pl/7,162657,26675267,mamo-mam-udawac-osobe-niebinarna-nie-chce-ale-nie-chce-tez.html obecnie na https://www.tvp.info/51767004/mamo-mam-udawac-osobe-niebinarna-skasowany-list-czytelniczki-gazety-wyborczej-opublikowany-w-calosci-cenzura-po-lewicowej-nagonce-tvp-info
 5. Świder, M., Winiewski, M. (red.). (2017). Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015–2016. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii. https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf
 6. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2020), A long way to go for LGBTI equality. https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
 7. Stephen T. Russell, Ph.D.Amanda M. Pollitt, Ph.D.Gu Li, Ph.D.Arnold H. Grossman, Ph.D. (2018) Journal of Adolescent Health https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(18)30085-5/fulltext
 8. Calderwood Imogen (2019) Transgender Hate Crimes Soar by 81% in England, Scotland, and Wales https://www.globalcitizen.org/en/content/transgender-hate-crime-rise-england-wales-scotland/
design & theme: www.bazingadesigns.com