Kto pomaga w dostępie do bezpiecznej aborcji tam, gdzie prawo nie działa? Dziś dzień dla nich i o nich

Matylda Jonas-Kowalik

10 marca 1993 roku, dr David Gunn został zamordowany przez anty-aborcyjnego fanatyka. Dr Gunn wchodził właśnie do przychodni Penascola Medical Services – jednej z wielu, w których pracował w czasie swojej lekarskiej kariery. Życie zawodowe poświęcił pomocy kobietom z mniej uprzemysłowionych regionów Ameryki w dostępie do aborcji. By uhonorować jego pamięć, trzy lata po jego śmierci, 10 marca został ogłoszony dniem uznania dla osób, które pomagają w dostępie do aborcji (ang. Abortion Provider Appreciation Day). 

tofot. Agata Kubis

Ten dzień poświęcony jest wszystkim, którzy często z narażeniem zdrowia i życia, sprawiają, że osoby przerywające ciążę mogą przejść zabieg aborcji bezpiecznie i z godnością. Wiele osób – zarówno personal medyczny, jak również aktywistki i aktywiści – spotyka się z przemocą słowną i fizyczną ze względu na wykonywaną pracę i przekonania.

„Kiedy byłam członkinią Narodowej Koalicji Aborcyjnej (ang. National Coalition of Abortion Providers – w USA) kilka lat temu, czymś bardzo podnoszącym na duchu były działania osób pro-choice w całym kraju, które wysyłały kwiaty, dzwoniły z życzeniami i znajdowały wiele innych sposobów, by wyrazić nam wdzięczność” napisała w swoim felietonie o Abortion Provider Appreciation Day amerykańska aktywistka Pat Richards. (1)

W Polce walka o prawa kobiet trwa. Dlatego podwójnie ważne są słowa podziwu i wyrazy uznania dla organizacji i osób, które działają tu i poza granicami kraju pomagając tysiącom osób w dostępie do aborcji.

Women Help Women

10687157_1505656166344636_3795889718298899115_n

Women Help Women to międzynarodowa fundacja współpracującą zarówno z aktywistami i aktywistkami, jak i personelem medycznym. Łączy teorię z praktyką, zarówno edukując, jak i zapewniając dostęp do środków antykoncepcyjnych i leków aborcyjnych.

Aborcyjny Dream Team on Tour

15492109_2187984594759242_6110227197198034670_n

Nieformalna inicjatywa mająca na celu odtabuizowanie aborcji. Mówią o aborcji normalnie, bez dramatu, bez przekłamań, bez strachu, bez stygmatyzacji. Jeżdżą po Polsce i rozmawiają o aborcji farmakologicznej oraz o innych metodach przerywania ciąży. Traktują aborcję jak dobro publiczne i dlatego mówią o niej pozytywnie. Na swoim fanpage’u piszą: „Robimy to, bo jest to ważne i potrzebne”. Aborcyjny Dream Team tworzą aktywistki z Porozumienia Kobiet 8 Marca, Women Help Women oraz Kobiet w sieci.

Kobiety w Sieci – aborcja po polsku

Misją Kobiet w Sieci jest informowanie polskich kobiet, jak uzyskać dostęp do aborcji w Polsce, zarówno tej legalnej jak i nie dostępnej w kraju. Dawanie wirtualnego wsparcie podczas przyjmowania tabletek aborcyjnych. Opieka nie tylko dotyczy tematu aborcji, Kobiety w Sieci wiedzą, że istotną sprawą dla kobiety jest odpowiedni wybór metody antykoncepcyjnej po aborcji.

Ciocia Basia

Ciocia Basia to grupa aktywistek pomagających osobom z zagranicy wykonać zabieg aborcji w Berlinie. Grupa pomaga zarówno w znalezieniu lekarek i lekarzy, jak i w załatwieniu noclegu. Ciocia Basia pomaga także osobom z barierą językową, tłumacząc z polskiego i na polski.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodzinyfederacja_pl_rgbOrganizacja pozarządowa walcząca o poszanowanie praw w zakresie zdrowia reprodukcyjnego (dostęp do aborcji, antykoncepcji, edukacji seksualnej). Federacja monitoruje bieżącą sytuację, formułuje stanowiska w ramach procesu legislacyjnego i wysyła raporty do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka. Ważnym elementem aktywności jest działający już 26-ty rok Telefon Zaufania, oferujący wsparcie wszystkim, którzy zgłaszają się ze swoimi problemami. Federacja na co dzień interweniuje w sytuacjach łamania praw reprodukcyjnych i praw pacjentów/pacjentek w Polsce i prowadzi rzecznictwo o liberalizację restrykcyjnego prawa. Przy Federacji działa Zespół Prawny złożony z prawniczek i prawników z całej Polski, którzy pro bono udzielają porad, sporządzają analizy prawne i prowadzą postępowania sądowe w sytuacjach naruszeń praw reprodukcyjnych.

Aktywistki i aktywiści oraz osoby wspierające

Tysiące osób walczących na codzień o prawa kobiet i wszystkich osób marginalizowanych, w tym o prawo do przerywania ciąży. To one i oni tworzą podwaliny ruchu pro-choice.

Dziękujemy.


Korekta: Monika Mioduszewska-Olszewska

design & theme: www.bazingadesigns.com