Oświadczenie Zarządu Agory z dnia 21 grudnia 2017 r.

Specjalna komisja przekazała zarządowi raport i zalecenia w sprawie publicznie postawionych zarzutów wobec jednego z pracowników.

Zarząd Agory informuje, że 19 grudnia br. zakończyła prace specjalna komisja powołana w celu wyjaśnienia zarzutów niewłaściwego zachowania wobec pracowników lub współpracowników spółki. Przedstawiciele komisji przedstawili raport ze swoich ustaleń oraz zalecenia „odnośnie dalszych działań, w tym podjęcia niezbędnych kroków prawnych”.

Komisja zarekomendowała Zarządowi m.in. bezzwłoczne rozwiązanie stosunku pracy z jednym z pracowników. Zarząd zwrócił się do związku zawodowego w Agorze o niezwłoczne rozpatrzenie tego wniosku.

Zarząd nie będzie podawał więcej informacji na ten temat „z uwagi na poszanowanie prywatności pracowników i współpracowników, których ta sprawa dotyczy”; „zarówno prace, jak i raport komisji objęte zostały klauzulą poufności”.

Zarząd Agory zapowiedział specjalne szkolenia i warsztaty dla wszystkich pracowników dotyczące postępowania w podobnych przypadkach.

źródło: http://wyborcza.pl/7,75968,22817256,oswiadczenie-zarzadu-agory-z-21-grudnia-2017-r.html