Kalifornia pierwszym stanem USA, w którym nauczanie o historii ruchu LGBT jest obowiązkowe

Dzięki decyzji Stanowej Rady Edukacji Kalifornii, już wkrótce tamtejsze dzieci (od drugiej klasy szkoły podstawowej), licealistki i licealiści, studentki i studenci będą uczyć się o tym, jaki wkład w historię Kalifornii i Stanów Zjednoczonych miały i mają lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe, a także osoby z doświadczeniem niepełnosprawności.

flagaafot. jglsongs

Na lekcjach i wykładach odbywać się będą dyskusje i prelekcje związane z płcią kulturową, z różnorodnymi rolami społecznymi oraz z tym, jak wyglądała w przeszłości i jak współcześnie kształtuje się sytuacja osób LGBT. Ponadto program nauczania musi również zawierać informacje na temat historii walk zagranicznych mniejszości o równouprawnienie, a także na przypadkach dyskryminacji i ludobójstwa dokonywanym w innych krajach na grupach mniejszościowych, jak przykładowo rzeź Ormian dokonana przez Turków.

Ustawa nakazująca wprowadzenie powyższej tematyki do programu szkół publicznych weszła w życie w styczniu 2012 r., jednakże długotrwałe debaty oraz sprzeciw ze strony organizacji konserwatywnych sprawił, że dopiero teraz ostateczna decyzja mogła zostać podpisana przez gubernatora, Jerry’ego Browna. Tym samym, Kalifornia została pierwszym stanem USA, w którym nauczanie o roli mniejszości w historii społecznej i politycznej kraju i stanu jest od teraz obowiązkowe.

design & theme: www.bazingadesigns.com