Jola Brzeska – na zawsze!

W czwartą rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej (25.01.1947–1.03.2011) spotykamy się na ul. Nabielaka 9 o godz. 12.00, by wspomnieć  Jolę, symbol walki z reprywatyzacja i ikonę ruchu lokatorskiego. Należy głośno powtarzać oczywistość dopóty, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana: Jolanta Brzeska została bestialsko zamordowana! 

1 kopia

design & theme: www.bazingadesigns.com