Jak traktować zakaz propagandy homoseksualizmu w Rosji

W Rosji przyjęto ustawę zakazującą promowania wśród dzieci nietradycyjnych relacji seksualnych. Działający w rosyjskiej Dumie Komitet ds. Rodziny, Kobiet i Dzieci za „nietradycyjne seksualne relacje” uznał homoseksualizm, biseksualizm i transseksualizm.

jpg-1378035628

Nie wolno:

Ustawa zakazuje wymierzonych w osoby niepełnoletnie „działań mających na celu promowanie nietradycyjnych seksualnych relacji”.

Za taką propagandę uznawane będzie:

* przedstawianie nietradycyjnych wzorów płciowych,
pokazywanie atrakcyjności homoseksualizmu,
szerzenie wypaczonego poglądu o równouprawnieniu tradycyjnych i nietradycyjnych par,
wzbudzanie zainteresowania związkami homoseksualnymi.

Wolno:

* być w nieheteroseksualnym związku,
otrzymywać i rozpowszechniać neutralne informacje o nietradycyjnych seksualnych relacjach,
prowadzić publiczne dyskusje o sytuacji społecznej mniejszości seksualnych i organizować inne imprezy, nienarzucające dzieciom homoseksualnej postawy.

Kary

za rozpowszechnianie informacji:

* dla obywateli i obywatelek Rosyjskiej Federacji: 4-5 tys. rubli (ok. 350-450 zł),
* d
la cudzoziemek i cudzoziemców: 4-5 tys. rubli i deportacja lub areszt na 15 dni i deportacja,
* d
la funkcjonariuszy i funkcjonariuszek  państwowych: 40-50 tys. rubli (ok. 3500-4500 zł),
* d
la osób prawnych: 800 tys.- 1 milion rubli (70-90 tys. zł) lub zamknięcie działalności do 90 dni.

za rozpowszechnianie informacji ze pomocą środków masowego przekazu lub Internetu:

* dla obywateli i obywatelek Rosyjskiej Federacji: 50-100 tys. rubli,
* d
la cudzoziemek i cudzoziemców: 50-100 tys. rubli i deportacja lub areszt na 15 dni i deportacja,
* d
la funkcjonariuszy i funkcjonariuszek państwowych: 100-200 tys. rubli,
* d
la osób prawnych: 1  milion rubli lub zamknięcie działalności do 90 dni.

Stanowisko inicjatorki projektu ustawy

Według ekspertów i ekspertek w dziedzinie prawa, projekt nie zawiera ścisłych kryteriów ani definicji, jego opis jest nieprzejrzysty. Przewodnicząca komitetu Dumy ds. Rodziny, Kobiet i Dzieci, Elena Mizulina, tak określa zasady ustawy:

* „Nasz projekt ustawy nie zakazuje promowania nietradycyjnych związków, tylko ograniczenie takiej propagandy wtedy, kiedy skierowana jest ona do dzieci i ma u nich wywołać takie albo inne seksualne preferencje”.

* „Ustawa O ochronie dzieci przed szkodliwymi treściami nie dotyczy twórczości, mającej kulturową albo artystyczną wartość”.

* „Kiedy jest pokazane życie człowieka innej orientacji, to nie jest to propaganda, nie ma na celu budowania u dzieci żadnych postaw. To zwykła informacja. Wiadomości prasowe – to też tylko informacja, a nie propaganda. Kiedy dwie osoby jednej płci idą za rękę – to też nie propaganda. I kiedy dziecko samo szuka jakichś informacji, jeśli ich potrzebuje, to też nie jest żadna propaganda, bo nie ma tutaj celowego budowania nowych postaw u dzieci”.

(wywiad dla „Gazeta.ru”)

* „Zakaz dotyczy tylko rozbudzania zainteresowania homoseksualnymi zachowaniami podczas widowisk, w obecności dzieci”.

* „Jeśli projekt będzie przyjęty [został podpisany przez Władimira Putina 30 czerwca 2013 roku i wszedł w życie następnego dnia; przyp. tłum.], będzie możliwe nawet przeprowadzenie parady gejów, proszę bardzo, tylko bez udziału dzieci i w miejscu niedostępnym dla dzieci”.

(wywiad dla „Izwiestija”)

Redaktor: Jekaterina Loginowa
Tłumaczenie: Wiktor Złotnicki

design & theme: www.bazingadesigns.com