Konferencja prasowa: Jak przeciwdziałać łamaniu praw pacjentek przez nadużywanie klauzuli sumienia

Wanda Nowicka składa interpelację poselską do Ministra Zdrowia w sprawie naruszenia praw pacjenta, w szczególności praw reprodukcyjnych kobiet w związku z odmową wykonania świadczeń zdrowotnych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej na podstawie tzw. klauzuli sumienia.

design & theme: www.bazingadesigns.com