Homofobiczne treści w podręczniku do prawa. Kampania Przeciwko Homofobii upomina i wysyła wydawnictwu C.H Beck swoje publikacje

Jedno z najważniejszych wydawnictw prawniczych w Polsce – C.H. Beck – wydało podręcznik zawierający homofobiczne treści. W odpowiedzi Kampania Przeciw Homofobii wyśle wydawnictwu i autorowi podręcznika „Prawo rodzinne i opiekuńcze” pismo zawierające informacje nt. aktualnych wyników badań dot. omawianych w podręczniku zagadnień oraz zestaw publikacji wydanych przez KPH, w tym m.in. „Tęczowe rodziny. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie”.

15936509_10154795753038815_8107397414224127355_o

Autor podręcznika wskazuje w nim m.in., że „związek homoseksualny jest sprzeczny z celem i funkcją społeczną małżeństwa oraz rodziny”, a także, że „próby normatywnego zaspokojenia żądań homoseksualistów w zakresie praw rodzinnych, np. w niektórych państwach skandynawskich, zaliczyć można do przejawów nadużywania idei ochrony praw człowieka, godzących w porządek prawny i społeczny”.  Charakteryzując osoby LGBT autor używa określeń takich jak „permisywizm etyczny” czy „obojnactwo”.

Treści zawarte w publikacji mają jawnie homofobiczny charakter. Prof. Tadeusza Smyczyńskiego korzysta przy tym z anachronicznego i stygmatyzującego języka. Przytaczane przez autora tezy rozmijają się wynikami współczesnych badań społecznych na temat kształtu i funkcji instytucji rodziny i przyjmują charakter osobistego, skrajnie negatywnego komentarza komentarza do omawianego zagadnienia – komentuje organizacja.

15874762_10202867866812953_7243125787569728933_o

Jako Kampania Przeciw Homofobii wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec publikacji homofonicznych treści  w podręcznikach, z których uczą się przyszli prawnicy i prawniczki. KPH przygotowuje aktualnie pismo do wydawnictwa zawierające informacje na temat aktualnych wyników badań dot. omawianych w podręczniku zagadnień wraz z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeciwdziałania wystąpieniu podobnych sytuacji w przyszłości. Wraz z pismem KPH prześle, zarówno wydawnictwu jak i prof. Tadeuszowi Smyczyńskiemu, zestaw publikacji wydanych przez organizację.

Kampania Przeciwko Homofobii

design & theme: www.bazingadesigns.com