5 milionów Hiszpanek i Hiszpanów w proteście przeciwko nierównościom płac i przemocy wobec kobiet

Matylda Jonas-Kowalik

Pierwszy strajk generalny przeciwko nierównościom płac i przemocy wobec kobiet w Katalonii zbiegł się z Międzynarodowym Dniem Kobiet. Akcja rozpoczęła się już wczesnym rankiem, a feministyczne protesty spowodowały utrudnienia drogowe w centrum Barcelony.

Strajk, który ogłosiły związki zawodowe w całej Hiszpanii, został zorganizowany w Katalonii przez Komitet 8 Marca. Manifest strajkowy podpisało ponad 320 stowarzyszeń, w tym stowarzyszenia studenckie, związki zawodowe lekarzy/rek i Third Sector Board. Katalońskie partie polityczne reprezentujące 70% miejsc w parlamencie poparły akcję (z wyjątkiem partii Ciutadans i Partii Ludowej).

Jak wynika z danych Observatory for Work and Productive Mode (Obserwatorium Pracy i Produktywności), kobiety w Katalonii zarabiają średnio 24% mniej niż mężczyźni. Według danych związku zawodowego CCOO, emerytura kobiet jest o 40% niższa niż mężczyzn. Tylko 9% kobiet pracujących zajmuje stanowiska kierownicze. Akcja protestacyjna, która odbyła się w Międzynarodowy Dzień Kobiet wskazywała na trzy ważne problemy – dyskryminację ze względu na płeć, nierówne płace i przemoc w rodzinie.


Korekta: Iga Dzieciuchowicz

design & theme: www.bazingadesigns.com