Historyczny spadek liczby zawieranych związków małżeńskich

marriage-cartoon-proposal

Od lat słyszy się, że coraz mniej młodych ludzi decyduje się na małżeństwo. Jedno z ostatnich badań wskazuje na  duży spadek liczby zawieranych związków małżeńskich w ciągu ostatniego stulecia.

Najnowszy raport opublikowany 18 lipca 2013 przez Narodowe Centrum ds. Małżeństwa i Rodziny Uniwersytetu  Bowling Green, ujawnił, że liczba zawieranych małżeństw w USA wynosi 31.1 (31 małżeństw na 1,000 niezamężnych kobiet). Oznacza to, że tylko 31 spośród 1,000 niezamężnych kobiet żyjących w USA wstąpiło w związek małżeński w poprzednim roku. Dla porównania liczba zawieranych małżeństw w 1920 r. wynosiła 92.3.

Co więcej, średni wiek kobiet wstępujących w związek małżeński to 27 lat, co jest jak dotąd najpóźniejszym wiekiem jaki wybierają Amerykanki na ożenek.

Jak wykazał w swoich badaniach Ośrodek Naukowy Pew, w 2011 r. 51% Amerykanów/ek było po ślubie, podczas gdy w 1960 odsetek ten wynosił 72%. Jak wskazuje jeden z prywatnych ośrodków zajmujących się badaniami statystycznymi – Demographic Intelligece – liczba par niezwiązanych związkiem małżeńskim wciąż rośnie. Odsetek ten wynosił mniej niż pół miliona par, zaś w 2010 osiągnął 7.5 miliona.

Felietonistka LA Timesa Meghan Daum, podała możliwy powód spadku liczby zawieranych małżeństw. Według niej to zasady kulturowe zmuszają młodych ludzi do czekania aż staną się członkami/iniami  klasy wyższej. Naukowiec z Ośrodka Naukowego Pew D’Vera Cohn stwierdza, iż spadek ten może być spowodowany zwiększoną tolerancją co do par niezwiązanych związkiem cywilnym a zamieszkujących razem.

Tłum. Aldona Bakiera

design & theme: www.bazingadesigns.com