Handel kobietami – Przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych

Niniejsza publikacja jest częścią międzynarodowego projektu Mujer Frontera (Kobieta na Granicy”), zapoczątkowanego w roku 2008 i mającego na celu wsparcie kobiet imigrantek, które padły ofiarą handlu ludźmi. Treść przewodnika opiera się na doświadczeniach oraz potrzebach kobiet, będących obecnie lub w przeszłości ofiarami handlu ludźmi. Jego tworzenie było procesem długotrwałym i emocjonalnie obciążającym.

o_dad330cd07f26b11_001 o_dad330cd07f26b11_002 o_dad330cd07f26b11_003 o_dad330cd07f26b11_004 o_dad330cd07f26b11_005 o_dad330cd07f26b11_006 o_dad330cd07f26b11_007 o_dad330cd07f26b11_008 o_dad330cd07f26b11_009 o_dad330cd07f26b11_010 o_dad330cd07f26b11_011 o_dad330cd07f26b11_012 o_dad330cd07f26b11_013 o_dad330cd07f26b11_014 o_dad330cd07f26b11_015 o_dad330cd07f26b11_016 o_dad330cd07f26b11_017 o_dad330cd07f26b11_018 o_dad330cd07f26b11_019 o_dad330cd07f26b11_020 o_dad330cd07f26b11_021 o_dad330cd07f26b11_022 o_dad330cd07f26b11_023 o_dad330cd07f26b11_024 o_dad330cd07f26b11_025 o_dad330cd07f26b11_026 o_dad330cd07f26b11_027 o_dad330cd07f26b11_028 o_dad330cd07f26b11_029 o_dad330cd07f26b11_030 o_dad330cd07f26b11_031

design & theme: www.bazingadesigns.com