Największym hamulcem kariery kobiet jest mężczyzna, który nie współpracuje

Wiele najnowszych badań wskazuje, że w przeciwieństwie do mężczyzn, kobiety są poszkodowane w pracy (w kwestii wynagrodzenia i awansu zawodowego) w momencie, gdy posiadają dzieci.

equalpayphotoillustrationby731

Jednak badanie opublikowane w Harvard Business Review” wskazuje, że czynnikiem jeszcze bardziej sprzyjającym dyskryminacji niż posiadanie dzieci, jest fakt, czy kobieta żyje w związku, w którym kariera partnera systematycznie stawiana jest ponad jej karierę.

Trzy badaczki w dziedzinie socjologii i biznesu, Robin Ely, Pamela Stone i Colleen Ammerman przepytały ponad 25 000 absolwentów i absolwentek prestiżowej Harvard Business School. Odkryły one, że mężczyźni częściej zajmowali bardziej odpowiedzialne stanowiska, a także, że przeciętnie czerpali oni większą satysfakcję z pracy niż kobiety.

W przeciwieństwie jednak do ich oczekiwań, nie dowiodły, iż rozbieżność ta spowodowana była posiadaniem dzieci. Badaczki zaobserwowały natomiast wśród kobiet korelację między brakiem satysfakcji z ich kariery a faktem posiadania mężczyzny, którego ambicje zawsze miały pierwszeństwo.

Większość przepytanych kobiet powiedziała, że oczekiwały, iż będą żyły w związku, w którym kariera każdego z partnerów byłaby traktowana równie poważnie. Sondaż pokazuje jednak, że były one zbytnimi optymistkami: dla 40% spośród nich to w rzeczywistości praca męża została uznana za priorytetową. Natomiast ponad 70% mężczyzn oczekiwało, że ich kariera stanie się priorytetem w stosunku do kariery żony, i to oni się nie zawiedli.

Na stronie Slate.com, Jessica Grose przypomina, że adwokatka i autorka tekstów Linda Hirshman dała ambitnym kobietom kontrowersyjną radę: wyjść za mężczyznę, który osiągnął mniej niż one. Po angielsku mówimy o pojęciu marry down, które oznacza poślubienie kogoś, kto ma mniejszy „potencjał” i kto zarabia mniej niż wy. Jest to, jej zdaniem, jeden z niewielu sposobów, na to, aby mężczyźni zaakceptowali przesunięcie ich karier na drugi plan. 

Claire Levenson
Tłumaczenie: Dominika Wutezi

design & theme: www.bazingadesigns.com