Główny Urząd Cenzury Rzeczypospolitej Polskiej – uwagi do głównego wydania wiadomości TVP

Grzegorz Stompor

maxresdefault

00:00 Modlitwa

00:10 Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, złożył gospodarską wizytę w zakładzie pracy rolnej. Pochwalił załogę za wykonanie planu i przestrzegł, że wrogie siły będą starały się zdyskredytować nasze osiągnięcia na polu dążeń do dobrobytu i spokoju społecznego.

[PODKREŚLIĆ, że to poprzednie rządy są odpowiedzialne za rozkład polskiej gospodarki, że działały na szkodę narodu, że to pogrobowcy poprzedniego systemu skarżą się w zagranicznych instytucjach na sytuację w kraju. DODAĆ, że obywatele są zadowoleni z tego, że mogą spokojnie pracować. WYŚWIETLIĆ materiał pokazujący Prezesa z owieczką.]

02:30 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył świąteczne życzenia Polakom, w których stwierdził: „Ufam, że, pamiętając o przeszłości i czerpiąc z niej inspirację, będziemy razem budować lepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny, w oparciu o najważniejsze dla nas wartości: wolność, patriotyzm, prawdę i wzajemny szacunek”.

[Przy słowie „patriotyzm” puścić materiał o żołnierzach wyklętych, pokazać młodych ludzi w patriotycznych bluzach, puścić materiał o islamskich terrorystach jako zagrożeniu, z którym radzą sobie miejskie bojówki patriotyczne. Przy stwierdzeniu „wzajemny szacunek” pokazać hierarchów kościelnych w rozmowie z Prezesem, przy słowie „prawda” pokazać przekreśloną twarz Jana Tomasza Grossa. W komentarzu DODAĆ, że do tej pory wartości te były tłamszone i deptane, zaprzedane wrogim siłom, opluwane przez gender, przestępcze organizacje gejowskie i lesbijskie oraz lewactwo, które zostało już w narodzie wytępione dzięki zdecydowanym działaniom Ministra Sprawiedliwości.]

05:00 Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że nie ugnie się przed pohukiwaniami komunistów i wyda wyrok skazujący na śmierć 250 kobiet, które namawiały do przeprowadzenia aborcji, sprowadzały nielegalne środki aborcyjne [UNIKAĆ słowa wczesnoporonne] i mordowały własne nienarodzone dzieci [NIE STOSOWAĆ słowa płód.]

[W komentarzu DODAĆ, że w Polsce, jako jedynym europejskim kraju, nieskażonym zgnilizną moralną, chroni się życie od momentu połączenia komórki męskiej z komórką żeńską do naturalnej śmierci, a karze się tych, którzy ośmielą się kontestować to niezachwiane prawo. Kary mają odstraszyć potencjalnych aborcjonistów. Należy dodać, iż wprowadza się kontrole paszportowe dla kobiet w ciąży, gdyż każda ich podróż stanowi podejrzenie, że jest dokonywana w celu zabicia dziecka za granicą.]

07:50 Premier Beata Szydło zapowiedziała, iż w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zapadły już wszelkie decyzje i urząd ten, jako relikt poprzedniego, niesprawiedliwego systemu, przynoszącego korzyści aferzystom, mafiosom oraz elementowi niepewnemu ideologicznie, zostanie zlikwidowany z początkiem przyszłego miesiąca.

[PODKREŚLIĆ, że kryzys konstytucyjny został wywołany przez poprzednie władze, a obecny rząd likwiduje Trybunał na wyraźną prośbę społeczeństwa. NIE WSPOMINAĆ ani słowem o KOD, Partii Razem oraz wszelkich innych partiach, które w czasach wielopartyjności prowadziły agitację w obronie Trybunału. WYŚWIETLIĆ delegację dzieci z transparentami przeciwko Trybunałowi, witaną przez Prezydenta – w wypadku braku takiej delegacji, należy zmontować materiał lub na szybko zgromadzić grupę dzieci, obiecując im intratne posady w spółkach w przyszłości.]

10:00 Minister Spraw Zagranicznych stwierdził, że w przeciągu zaledwie kilku miesięcy, Polska stała się ultramocarstwem na arenie międzynarodowej i w związku z tym, jako kraj posiadający absolutną większość w Radzie Europy i Parlamencie Europejskim, złożyła wniosek narzucający Unii Europejskiej samorozwiązanie, a także likwidację postsowieckiej Rosji i postnazistowskich Niemiec.

[Z CAŁĄ MOCĄ ROZPOWSZECHNIAĆ informację, że Polska, na mocy boskiej woli i geniuszu strategicznego Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, odzyskała terytoria od morza do morza, bezprawnie zajęte przez najeźdźców w toku historii. NAGŁAŚNIAĆ, że dziejowa powinność została spełniona, reparacje za wszelkie najazdy zostaną Polsce wypłacone z odsetkami (w tym za potop szwedzki), a w najbliższym czasie zostanie ustanowiony urząd Polskiego Zwierzchnika na Kremlu, w Bundestagu, a także parlamentach czeskim, słowackim, ukraińskim, białoruskim, litewskim, łotewskim i estońskim – POKAZAĆ MAPĘ, GDZIE SIĘ ZNAJDUJĄ.]

15:00 Arcybiskup i przewodniczący Episkopatu, poza złożeniem życzeń świątecznych, zagrozili wichrzycielom, syjonistom oraz człowiekowi bezprawnie tytułującemu się papieżem, że każda dłoń podniesiona na tysiącletni sojusz Kościoła oraz Prawa i Sprawiedliwości zostanie odrąbana! Dodali również, że wypowiedzieli posłuszeństwo Watykanowi i będą dążyli do delegalizacji tego „nic nie znaczącego państewka”.

[WYŚWIETLIĆ materiał filmowy przedstawiający tortury stosowane przez Ustaszy. Ku przestrodze.]

17:50 Minister Obrony Narodowej wyjaśnił, że zamach smoleński został zaplanowany już w momencie przejęcia władzy przez Władimira Putina, któremu rosnąca siła Polski dotkliwie spędzała sen z powiek.

[DODAĆ, że wszelkie osoby dopuszczające się werbalnych i niewerbalnych prób podważania zamachu jako faktu historycznego, zostaną przekazane odpowiednim służbom bezpieczeństwa, w trosce o spokój społeczny i prawdę narodową. DODAĆ TAKŻE, iż wycofane zostały z obiegu wszelkie publikacje i podręczniki szkolne poddające zamach w wątpliwość.]

20:00 Sport. [POKAZAĆ koszmarny stan boisk i stadionów budowanych w poprzednim systemie – wykorzystać do tego materiały ze schyłkowego PRL. Pokazać, ile żłobków i przedszkoli wybudowała nowa władza – tu wykorzystać materiały z RFN. O porażkach polskiej reprezentacji z państwami nieprzyjacielskimi NIE INFORMOWAĆ!]

22:00 Pogoda. Pust’ wsiegda budiet sołnce!

design & theme: www.bazingadesigns.com