Głosy Przeciw Przemocy: Oświadczenie ws. słów Rafała Ziemkiewicza

10604040_761557270592347_1608035648376603320_o

Głosy Przeciw Przemocy, czyli nieformalna grupa mężczyzn działających na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet, mężczyzn oraz osób LGBTQ, stanowczo protestuje i potępia publiczne wypowiedzi Rafała A. Ziemkiewicza, w których trywializuje on gwałt, swoją postawą podważa wiarygodność kobiet doświadczających gwałtu i staje po stronie sprawców tych okrutnych i haniebnych czynów.

Jesteśmy świadomi, że do czasu wydania wyroku przez sąd każdej osobie przysługuje domniemanie niewinności. Nie rozstrzygamy o winie lub niewinności Billa Cosby’ego. Wiemy jednak, że jedyną akceptowalną w tej, i w podobnych sprawach postawą, jest udzielenie wsparcia kobietom i wszystkim osobom, które ujawniły swoje doświadczenie gwałtu.

Gwałt jest jedną z najokrutniejszych form przemocy wymierzoną przez osobę silniejszą na osobie słabszej. Jest brutalną manifestacją władzy i wynikającą z niej chęcią kontroli. Bardzo wiele kobiet a także mężczyzn i osób LGBTQ – ze strachu lub wstydu – nie ujawnia faktu bycia ofiarą tego przestępstwa. Żyją one często w poczuciu winy, w lęku i w osamotnieniu – w traumie. Inaczej niż ich bezkarni kaci.

Wypowiedzi Rafała A. Ziemkiewicza wzmacniają tę niesprawiedliwość – dają bezkarność silniejszemu oprawcy a osobie doświadczającej gwałtu zamykają usta i odbierają wiarygodność. Umacniają także wśród mężczyzn przekonanie, że mają prawo zmuszać kobiety do seksu, a takie zachowanie nie jest przestępstwem, bo kobiety „są same sobie winne”. Tak definiowana „męskość” nie jest niczym innym niż budowaniem relacji władzy wobec kobiet za pomocą przemocy i poniżenia. Przeciwko takiej postawie w przestrzeni publicznej – jako Grupa – stanowczo protestujemy i ją potępiamy.

design & theme: www.bazingadesigns.com