Musi minąć 170 lat, aby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn. Raport Światowego Forum Ekonomicznego

Ukazał się raport „The Global Gender Report 2016” Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum – WEF) na temat równości płci.

Islandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja w czołówce, tak samo jak w roku 2015. Państwa skandynawskie od lat zajmują najwyższe miejsca w rankingu. Polska zajęła 38. miejsce na 144 badane kraje.

World Economic Forum bada cztery aspekty w kontekście równości płci: dostęp do edukacji, ochronę zdrowia, życie publiczne i polityczne oraz równość ekonomiczną.

Musi minąć 170 lat, aby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn – wyliczyły_li ekspertki i eksperci Światowego Forum Ekonomicznego.
gap

design & theme: www.bazingadesigns.com