Gender Mainstreamingu w Wiedniu

1010576_215991848548271_1600079497_n

 

Wizualny przykład Gender Mainstreamingu w Wiedniu! Oto obrazki, które można zobaczyć na ulicach miasta czy w komunikacji miejskiej. Miasto stara się skutecznie wdrażać środki prowadzące do równouprawnienia swoich obywateli i obywatelek od lat 90. W 2009 wystartował projekt, który opisany jest w 32-stronnicowym dokumencie pt. „Plan równościowy dla Wiednia” i przewiduje wprowadzenie takich środków jak np. kursy językowe dla kobiet z rodzin migrantów, budowę bezpłatnych przedszkoli i żłobków, walkę przeciwko tradycyjnym stereotypowym rolom kobiet i mężczyzn, rozbudowę oferty lekarskiej, która jest zorientowana na przypadłości charakterystyczne dla mężczyzn i kobiet, a także wprowadzenie parytetów do gremiów miejskich związanych z kulturą czy sztuką. Ponadto od 2006 roku przy układaniu budżetu także implementowany jest gender mainstreaming, co wyraża się w tym, że jednym z głównych pytań przy pracy nad planem finansowym miasta jest to, czy kobiety i mężczyźni będą beneficjentami budżetu w równym stopniu.

design & theme: www.bazingadesigns.com