Fundacja Autonomia obiektem szykan. Ministerstwo Rodziny zrywa umowę na działania antyprzemocowe

Po atakach medialnych i ministerialnych kontrolach 14 grudnia br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązało ze skutkiem natychmiastowym umowę na realizację działań antyprzemocowych prowadzonych przez krakowską Fundację Autonomia, zajmującą się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz przemocy ze względu na płeć od 2007 roku.

24300429609_fcee24d0d0_b-2
W ostatnich tygodniach doszło do serii ataków na organizację oraz osoby prowadzące tegoroczną edycję Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Twórcy artykułów szykanujących zarówno Kampanię, jak i koordynatora — Fundację Autonomia, uznały za niestosowne finansowanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działań antyprzemocowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Publikowane na prawicowych i katolickich portalach internetowych informacje o wsparciu finansowym udzielanym ze środków ministerialnych na działania prowadzone w ramach tegorocznej Kampanii, ubrane zostały w hasło „promowania subkultury LGBT”.

Dziennikarze sugerowali, że treści z zakresu praw człowieka oraz działania antydyskryminacyjne i równościowe są szkodliwe dla dzieci i młodzieży. Pełen nienawiści i uprzedzeń język używany w publikowanych materiałach wtórował nieścisłościom i manipulacjom dziennikarskim.

Bezpośrednim następstwem artykułów było odwołanie zaplanowanych zajęć edukacyjnych w Czarnym Dunajcu oraz dyscyplinujące telefony ze strony kuratorium i MRPIPS do kadry lubelskiego gimnazjum, w którym odbywały się akcje Kampanii. Członkinie Fundacji Autonomia otrzymywały również niepokojące maile od lokalnych liderek i edukatorek biorących udział w działaniach, które informowały o tym, że organizatorki wzywane są do udzielania wyjaśnień, otrzymują upomnienia oraz są szykanowane.

Kolejnym nerwowym krokiem organów administracyjnych była kontrola finansowa projektu przeprowadzona w Fundacji Autonomia. W oświadczeniu członkiń Autonomii czytamy: „W naszej fundacji została wczoraj przeprowadzona nagła, niezapowiedziana wizyta monitorująca projekt finansowany z PO FIO, na podstawie umowy nr 95_II/2016. Regułą jest, z tego co wiemy od pracownika MRPiPS, że takie wizyty są zapowiadane, ustalany jest wspólnie z grantobiorcą termin i miejsce wizyty, jeśli np. grantobiorca realizuje działania w kilku miejscach”. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Radę i Zarząd Fundacji pismo o zerwaniu współpracy zostało sporządzone dzień po kontroli.

Całość działań uznajemy za atak wymierzony w organizacje pozarządowe oraz osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, stopień sprawności, rasę, pochodzenie, przynależność etniczną, klasę czy miejsce zamieszkania.

Każda próba cenzury oraz zastraszania ze strony prawicowych mediów powinna spotkać się z natychmiastową krytyką. Niepokoi nas również fakt, iż MRPIPS oraz organy jednostek oświatowych ulegają naciskom i manipulacjom medialnym. Wydaje nam się, że rolą tych instytucji jest wspieranie organizacji pozarządowych wykonujących tytaniczną pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy. Domagamy się nie tylko zaprzestania działań mających na celu uniemożliwienie prowadzenia ww. akcji, ale nade wszystko zajęcia bardziej aktywnych postaw w udzielaniu rzetelnych informacji nt. przemocy w Polsce oraz udzielania organizacyjnej i finansowej pomocy podmiotom, które działają na rzecz równości.

Jesteśmy solidarnie z Fundacją Autonomia oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równości, oczekujemy od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oficjalnego uzasadnienia decyzji oraz wycofania się z działań wymierzonych w osoby zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji. 

Zespół Codziennika Feministycznego

design & theme: www.bazingadesigns.com