Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy [UWAGA! DRASTYCZNE ZDJĘCIE]

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy OZZ Inicjatywa Pracownicza (Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych). Data wyznaczona została przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), by promować zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom na całym świecie. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest uświadamiającą kampanią „stworzoną, by skupiać międzynarodową uwagę na wyłaniającą się tendencję w zakresie wypadków przy pracy oraz zdrowiu, jak i na globalnej skali urazów, chorób oraz zgonów związanych z pracą”.

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, co roku na świecie dochodzi do 270 mln wypadków przy pracy, z czego 350 tys. to wypadki śmiertelne (prawie 1000 dziennie!). Każdego roku w Polsce ok. 300 osób ginie na skutek wypadków przy pracy. Kolejnych 600 odnosi poważne uszkodzenia ciała na skutek ciężkich wypadków przy pracy.

10167971_10203789037434726_5142131282185439008_n

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest międzydyscyplinarną dziedziną zajmującą się ochroną bezpieczeństwa, zdrowia oraz dobrobytu ludzi związanych z pracą oraz zatrudnieniem. Cele programów bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują promowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. BHP obejmuje również współpracowników/czki, członków/iń rodziny, pracodawców/czyń, klientów/ek oraz wszystkich ludzi, na których wpływ może mieć środowisko pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy mogą być ważne ze względów moralnych, prawnych oraz finansowych. Wszystkie organizacje mają obowiązek zadbać o to, żeby pracownicy, pracownice oraz wszystkie inne osoby, na które wpływ mogą mieć działania podejmowane przez firmy, były przez cały czas bezpieczne. Moralne zobowiązania obejmują ochronę zdrowia oraz życia pracownika/cy.

Tłumaczenie: Jakuszek Cukierman

design & theme: www.bazingadesigns.com