Chiny: Domagamy się uwolnienia aresztowanych feministek!

Czy obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet również zostały wyjęte spod prawa w Chinach?

Sally Tang Mei-Ching, Akcja Socjalistyczna (sekcja CWI w Hong Kongu), 24.03.2015

Z okazji 8 Marca rząd Chin aresztował działaczki feministyczne, wywołując oburzenie na całym świecie. Aresztowania pokazują nasilenie represji pod rządami Xi Jinpinga – „najważniejszego przywódcy” kraju – a także tłumienie praw kobiet w dzisiejszych Chinach. 6 i 7 marca, tuż przed Międzynarodowym Dniem Kobiet i w trackie spotkania Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (parlamentu Chin) w Pekinie, siły bezpieczeństwa aresztowały co najmniej dziesięć działaczek za przygotowywanie protestów przeciwko uciskowi kobiet.

5-Women-in-China_3244572b

Akcja chińskiej policji została przeprowadzona równolegle w kilku prowincjach. Działaczki zostały aresztowane w różnych miejscach – w Pekinie, Hangzhou i Kantonie. Część z nich została już uwolniona, jednak pięć znanych feministek wciąż jest przetrzymywanych. Są to: Wu Rongrong (30 lat), Zheng Churan, lat 26, Li Tingting (26 lat), Wang Man (32 lata) i Wei Tingting (26). Li Tingting została aresztowana w Pekinie, Zheng Churan w Guangzhou, a Wu Rongrong w Hangzhou.

Planowały one z okazji 8 Marca zorganizować protesty w kilku miastach, przemarsz w Pekinie i rozlepianie w komunikacji miejskiej naklejek z hasłami przeciwko molestowaniu seksualnemu.

W ostatnich latach aresztowane działaczki stały się szeroko znane dzięki swoim performansom artystycznym, mającym zwrócić uwagę na przestrzeganie praw kobiet w Chinach. Zaliczały się do nich kampania ‘Occupy men’s toilets’ na rzecz zwiększenia ilości toalet dla kobiet w miejscach publicznych czy noszenie białych sukien ślubnych oblanych czerwoną farbą w proteście przeciwko przemocy domowej. Są one członkiniami Women’s Rights Action Group, prowadzącej działalność przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć.

„Wywoływanie kłótni i prowokowanie problemów”

Jak wskazuje magazyn Time, aresztowane „nie zamierzały obalać rządów Partii Komunistycznej”. Nie organizowały także wieców politycznych, ale używały sztuki performansu, by rzucić wyzwanie istniejącym poglądom społecznym. (magazyn Time, 19 marca 2015). Raz jeszcze, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku działaczy antykorupcyjnych i walczących o prawa mniejszości etnicznych, ultra-represyjny aparat Xi uderzył nawet w umiarkowanych krytyków.

12 marca, piątka aresztowanych została oskarżona o „zakłócanie spokoju, wywoływanie kłótni i prowokowanie problemów”. Jest to szeroki paragraf, często używany przez reżim do uciszania i więzienia krytyków – włącznie z przedstawicielami robotników i działaczy na rzecz reform politycznych. Wyrok skazujący może oznaczać nawet pięć lat więzienia. Piątka może być trzymana w areszcie przez 37 dni, zanim władze zdecydują, czy formalnie postawić zarzuty.

Akcje solidarnościowe blokowane w Chinach – potrzeba międzynarodowej solidarności

Od czasu aresztowania działaczek, w Chinach rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją na rzecz ich uwolnienia, jednak w wielu szkołach i na uniwersytetach te działania zostały zatrzymane przez władze i dyrekcje, grożące represjami wobec uczniów i studentów. Związane ze sprawą strony internetowe i portale społecznościowe zostały zablokowane w Chinach.

Międzynarodowe działania solidarnościowe są pilnie potrzebne. Wzywamy działaczy i działaczki socjalistyczne i kobiece ze wszystkich krajów do organizowania protestów pod ambasadami Chin oraz wysyłania listów do władz z żądaniem uwolnienia „chińskiej piątki”.

Protest pod ambasadą Chin – czwartek 9 kwietnia, godz. 17:00, ul. Bonifraterska 1.

eng feminist-01

design & theme: www.bazingadesigns.com