Demokracja 4.0 – kampanie manifowe

5874_smith_browncouncil_mass
Dziennikarstwo obywatelskie + narzędzia media-aktywizmu + Internet.

Jak za pomocą nowych mediów relacjonować wydarzenia społeczne, akcje uliczne? Jak tworzyć zespoły informujące o tym, co ważnego dzieje się w maszym mieście? I jak całą tę wiedzę wykorzystać podczas najbliższej manify?

Zapraszamy na warsztaty, podczas których wspólnie przygotujemy się do stworzenia zespołu dziennikarek i dziennikarzy obywatelskich wspierających tegoroczną manifę. Zapoznamy się z takimi narzędziami jak TitanPad (kolektywna edycja treści), Bambuser (streaming w internecie), Twitter i inne.

Prosimy o wzięcie ze sobą laptopów, smartfonów i innych urządzeń, z których korzystacie łącząc się z internetem.

25 lutego, wtorek, godz. 18.00, redakcja Krytyki Politycznej, ul. Foksal 16, II piętro, Warszawa

***
Nazwa projektu zaczerpnięta została z inicjatywy Democracy 4.0 | Democracia 4.0, która służy kreowaniu narzędzi uczestnictwa obywateli w decyzjach politycznych. Warsztaty wynikają z przekonania, że prawdziwa demokracja polega na umożliwieniu każdemu obywatelowi i każdej obywatelce samoekspresję własnych opinii, wymianę opinii z innymi oraz partycypację w procesach decyzyjnych. Rodziną doświadczeń, z których warsztaty te wyrastają są nowe ruchy społeczne (Indignados i Occupy), które w minionych latach opracowały i wypraktykowały szereg narzędzi zmierzania w stronę uczestniczących, obywatelskich i bezpośrednich procesów tworzenia i wymiany informacji, samoorganizacji, mobilizacji społecznej i decydowania o sprawach wspólnych. Wśród owych narzędzi wiele powstało i jest wykorzystywane w środowisku internetowym.


design & theme: www.bazingadesigns.com