Z czym wiąże się społeczna koncepcja „dziewictwa”?

dziewic3

Społeczne pojęcie „dziewictwa”:

– jest z założenia heteronormatywne

– zwyczajowo redukuje seks do penetracji penis-wagina, wykluczając osoby homoseksualne

– wyklucza kwestię doświadczenia mężczyzn w relacjach heteroseksualnych

– piętnuje ofiary gwałtów i wypadków

– redukuje wartość kobiet do sposobu, w jaki są seksualnie postrzegane przez mężczyzn

– eliminuje kobiecą seksualność sprzed penetracji (np. masturbację)

– umacnia opresyjne konstrukcje stereotypowej męskości i kobiecości

– poprzez religijne utożsamienie z „czystością” i „niepokalaniem” piętnuje seks i gloryfikuje „dziewictwo” jako dar, który należy „zachować” dla męża

– poprzez występowanie w idiomie „stracić dziewictwo” sugeruje, że to utrata czegoś cennego, co jest krzywdzące dla kobiecej seksualności i kulturowego wizerunku kobiet

– niejednokrotnie popycha kobiety ze środowisk religijnych do inwazyjnych i ryzykownych zabiegów rekonstrukcji błony dziewiczej

– jest związane z władzą nad kobietami – zakłada, że niedoświadczona seksualnie kobieta nie wie, czego chce, nie ma dużego doświadczenia związanego z odmawianiem i może bać się odrzucenia, a więc jest bardziej uległa

design & theme: www.bazingadesigns.com