Codziennik Feministyczny: TVN zrzuca winę na osoby doświadczające przemocy

W czwartek 10 marca o godzinie 15.00 na kanale TVN został wyemitowany odcinek Rozmów w toku pt. Moja córka prowokuje facetów do gwałtu!

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec pokazywania przemocy seksualnej jako aktu, za który odpowiedzialna jest osoba jej doświadczająca.

Umacnianie przyzwolenia na męską przemoc seksualną i wspieranie postaw umniejszających doświadczenie gwałtu zasługuje na zdecydowane potępienie.

Szkodliwość takiego przekazu jest, dla nas niżej podpisanych, oczywista. Przekaz ten przerzuca winę ze sprawcy na osobę, która doświadczyła gwałtu, oraz sugeruje, że strój lub zachowanie osoby pokrzywdzonej są przyczyną przemocy, czemu przeczą liczne badania i co jest zwyczajnie nieprawdą. Obraz ten wzmacnia popularny w popkulturze mit, jakoby kobiety prowokowały do gwałtów nie panujących nad swoimi popędami mężczyzn.

Telewizja w dzisiejszych czasach pozostaje najważniejszym źródłem przekazu kulturowego i powinna być świadoma odpowiedzialności, która na niej w związku z tym ciąży. Nie tylko młode osoby czerpią wiedzę na temat przemocy i dopuszczalnych zachowań seksualnych z telewizji. Przekaz tego typu znajduje swój wyraz np. wśród przedstawicieli służb mundurowych, medycznych czy wśród nauczycielek.

Ile razy w swoich programach podnosiliście temat skandalicznego zachowania policjantów w stosunku do ofiar przemocy domowej czy temat nauczycieli, niereagujących na przemoc seksualną wobec dziewcząt w szkole? Czy teraz chcecie uczyć kobiety, że są winne przemocy, która je dotyka, a sprawców tej przemocy chcecie utwierdzać w przekonaniu, że nie powinni mieć sobie nic do zarzucenia?

Według raportu Fundacji STER 87% kobiet doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego. 62% brało udział w aktywności seksualnej, której nie chciało. Co piąta kobieta w Polsce ma za sobą doświadczenie gwałtu, większość z nich została zgwałcona przez bliską sobie osobę: partnera (22%) lub byłego partnera (63%), w swoim własnym domu (55%). Prawie połowa respondentek ma za sobą wielokrotne doświadczenie gwałtu – 20% zostało zgwałconych więcej niż 10 razy. 95% kobiet nikomu nie mówi o swoich doświadczeniach ani nie zgłasza sprawy na policję czy do prokuratury.

Powtarzamy raz jeszcze: winny jest zawsze sprawca!

Biorąc pod uwagę fakt, że statut KRRiT przewiduje prowadzenie polityki równego traktowania, żądamy zdecydowanej reakcji w tej sprawie. Od władz telewizji TVN oczekujemy wyjaśnień.

Pismo kierujemy do: Markusa Tellenbacha, Prezesa zarządu TVN; Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich; Wojciecha Kaczmarczyka, Pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, oraz do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Codziennik Feministyczny

Sygnatariusze i sygnatariuszki:

Fundacja Pozytywnych Zmian
Hollaback! Polska
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Zarząd Krajowy partii Razem
Fundacja Wolontariat Równości
Fundacja Feminoteka
Queer UW
Fundacja na rzecz Równości Społecznej
Koalicja KARAT
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA
Fundacja Strefa Kobiet
Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
Krytyka Polityczna
Fundacja Kobieca eFKa
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Fundacja Strefa Kobiet
Fundacja Mama
Praktyka Teoretyczna
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Głosy Przeciw Przemocy
Ruchomy Klub Sportowy LGBTQ+ „Gwiazda”
Antyprzemocowa Sieć Mężczyzn
Fundacja Inna Przestrzeń

 

design & theme: www.bazingadesigns.com