Przemówienie CF na demonstracji: Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

W imieniu Codziennika Feministycznego chcemy podkreślić, że wbrew powszechnej opinii, twarz przemocy wobec kobiet to zazwyczaj nie twarz nieznajomego, ale twarz bliskiej osoby – ojca, partnera, znajomego. Ze wszystkich kobiet zabitych w 2012 roku aż połowa umarła w wyniku przemocy z rąk mężczyzny, z którym mieszkały. Ale przemoc nie przyjmuje tylko formy fizycznej – kobiety są molestowane w pracy, na ulicach, w Internecie. Niektóre milczą na ten temat, niektóre mówią o tym otwarcie, tak jak ofiary Czesława Małkowskiego, którym winne i winni jesteśmy sprawiedliwość. 

demon

Dziś Dzień Eliminacji Przemocy wobec kobiet – pragniemy więc jeszcze raz przypomnieć o sprawie kandydata na prezydenta Olsztyna, oskarżonego o gwałt i molestowanie pracownic urzędu miasta. Małkowski ma znaczną przewagę nad swoim konkurentem. Ta sprawa toczy się już 6 lat za zamkniętymi drzwiami. Nie zgadzamy się, aby na urząd prezydenta kandydował człowiek na którym ciążą tak poważne zarzuty. 

Jeśli Małkowski wygra, jaki komunikat wyśle to wszystkim innym kobietom doświadczającym przemocy, potencjalnym ofiarom, a także czynnym i potencjalnym sprawcom przemocy? Uczyńcie ze swego miasta dobry przykład, jak radzić sobie z taką sytuacją – zmotywujcie odpowiednie instytucje do udzielania pomocy ofiarom przemocy, nie ignorujcie ich głosów, nie głosujcie na oskarżonych o przemoc!

W Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet nie wystarczy podzielić się tą informacją na FB, trzeba mieć oczy i uszy otwarte na przemoc, wychowywać nowe pokolenie tak, aby było na przemoc wrażliwe i umiało na nią reagować.a także stale budować strukturę instytucji pomocniczych. Dlatego tak ważna jest wciąż nieratyfikowana Konwencja, którą Polska uporczywie ignoruje. 

Bezkarność sprawców nie może być dłużej tolerowana, weźmy na siebie odpowiedzialność za eliminację przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Do tego potrzebna jest współpraca kobiet i mężczyzn, rządu, placówek edukacyjnych i instytucji wsparcia psychologiczno-prawnego. Niech kolejny rok nie będzie tylko rokiem niekończących się postulatów, ale konkretnych działań! 

design & theme: www.bazingadesigns.com