Uniwersytet Warszawski odwołuje spotkanie z aktywistką ruchu anti-choice organizowane przez Ordo Iuris

[ORDO IURIS? NIE NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM!]

Uniwersytet Warszawski, opublikował informację w sprawie dzisiejszego wydarzenia Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris & Koło Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria” które miało się odbyć w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW o godz. 15:15.
 
Biuro Prasowe UW:
Spotkanie z panią Rebeccą Kiessling planowane na 13 marca 2017 roku nie odbędzie się. W formule zaproponowanej przez Studenckie Koło Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria” wydarzenie miałoby formę promowania określonego stanowiska światopoglądowego, a nie dyskusji akademickiej.
Zarząd Samorządu Studentów UW, który dysponuje salami w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 24, nie miał pełnej informacji o charakterze spotkania przy podejmowaniu decyzji o wynajęciu sali. We wniosku brakowało istotnych informacji dotyczących m.in. współorganizatorów wydarzenia i komitetu honorowego. Podczas dzisiejszego spotkania u rektora, w którym brali udział opiekun naukowy koła, a także student pełniący funkcję prezesa koła, uzgodniono, że jeśli organizatorzy zaproponują zmiany w programie, tak by spotkanie nie było jednostronne, lecz miało charakter akademicki, to wydarzenie to będzie się mogło odbyć w późniejszym terminie.
 
Organizatorzy spotkań odbywających się na Uniwersytecie powinni mieć świadomość, że wszelkie wydarzenia odbywające się w murach uczelni wpływają na jej wizerunek. Każdy członek społeczności akademickiej musi wykazywać się odpowiedzialnością za instytucję, której jest częścią.
design & theme: www.bazingadesigns.com