Bi Visibility Day

Bi Visibility Day (Dzień Godności Biseksualnej) to zapoczątkowane przez amerykańskich działaczy/ki święto, obchodzone w dniu 23 września (lub w okolicy tej daty) w siedemnastu państwach na trzech kontynentach. 

800px-bisexual_flag

Osoby biseksualnie oraz społeczność wspierająca idee tolerancji i poszerzania świadomości na temat orientacji seksualnej spotykają się tego dnia na panelach dyskusyjnych, imprezach, balach przebierańców, bankietach i konferencjach.

Poszczególne państwa/miasta koncentrują się na różnego rodzaju aktywnościach, oficjalnych, wspomaganych przez organizacje społeczne lub rząd.

W Zjednoczonym Królestwie najwięcej, bo aż 17 miast angażuje się w promowanie tolerancji dla osób biseksualnych oraz sposobów eliminowania ich marginalizacji społecznej.

Między innymi odbędzie się parada w Brighton oraz zgromadzenie w ogrodach królewskich w Kew, w Londynie (spotkanie dla Bi oraz osób nie Bi, ale wspierających, w wieku 50+).

Belgia – Cavaria- Bi Yourself

Organizacja zrzeszająca, jest gospodarzem wydarzenia Bi Yourself, podczas której omawiane będą warunki i jakość życia Bi w Regionie Flamandzkim.

Konferencję zapoczątkuje wypowiedź Alexisa Dewaele (Uniwersytet Gent) o statystycznych niuansach flamandzkich biseksualistów. Dalej uczestnicy wysłuchają zwierzeń kilkorga z nich. Spotkanie ma zaowocować czteroletnim planem strategii Cavarii i jej podorganizacji, w którym sprawy biseksualistów będą stanowiły integralną część programu.

Kanada,Toronto – Bi Picnic (21.09.)

Wielkomiejski piknik z jedzeniem, przyniesionym głównie przez uczestników. Wejście otwarte, w Dufferin Grove Park przy okazji odbędzie się także czytanie i prezentacje w ramach takich zagadnień jak historia bi aktywizmu, coming outów, walki z problemami zdrowotnymi oraz prywatne doświadczenia osób Bi.

Podobne wydarzenie będzie miało miejsce 28.09. w Holandii, w Rotterdamie.

Francja – Bi Pride in Paris

Zgromadzenie na placu Igora Stravinskiego, w okolicach Centre Beaubourg organizowane głównie przez paryskie stowarzyszenie Bi’cause ma zawierać kilka przemówień, a potem przenieść się do bardziej kameralnej scenerii (Rada Miasta), aby rozpocząć dyskusję o warunkach życia francuskiej społeczności biseksualnej. Wydarzenie jest publiczne.

Włochy, Mediolan – Milk, Il Guado zaprasza na aperitif i uliczną imprezę.

Litwa, Wilno – Warsztaty i seminaria wprowadzające mieszkańców w obecną sytuację LGBT.

Rozpoczęcie z luźną atmosferą poznawania się, sushi i ciasteczkami. Potem biseksualne Bingo!, i na koniec ćwiczenia związane z tematami takimi jak: marginalizacja mniejszości seksualnej, coming out, choroby psychiczne i fizyczne osób biseksualnych, Bi-terminologia, rodzaje związków między biseksualnymi partnerami, historia i działalność aktywistów LGBT.

W Serbii- Belgradzki Tydzień Dumy (festiwal trwa między 22-28.09.)

Panel dyskusyjny otwarty bifobicznym Bingo podtrzymany w klimacie zagadnień: echa negatywnych postaw i zachowań, uprzedzeń oraz marginalizacji wobec osób Bi.

Stany Zjednoczone, Nowy Jork- Bis on wheels!, Suburbia Roller Derby w Yonkers świętowała już 13.09. podczas nocnej jazdy na rolkach.

Stany Zjednoczone, Waszyngton – Fundacja Kampanii Praw Człowieka organizuje debatę dotyczącą młodzieży biseksualnej.

Stany Zjednoczone, Boston – Book Launch

Czytanie nowo wydanej książki w bostońskiej księgarni: Rozpoznanie: Z perspektywy osób biseksualnych (oryg. Recognize: The Voices of Bisexual Men) autor zbiorowy.

Tego typu projekty oraz wiele innych stanowią źródło inspiracji nie tylko dla samych zainteresowanych, ale także dla rządu, urzędów cywilnych, urzędów pracy, szkół i ośrodków zdrowia.

Nie jest dostępna informacja na temat istnienia jakiejkolwiek oficjalnej formy manifestacji osób biseksualnych w Polsce w okolicach dnia 23.09. KPH nie organizuje tego typu wydarzenia.

Tekst opracowała i tłumaczyła: Inga Kamińska

design & theme: www.bazingadesigns.com