bell hooks: Ruch feministyczny zmienił nasze postrzeganie pracy, naszą pracę oraz naszą miłość

bell hooks, fragment przedmowy do wydania drugiego „Teorii feministycznej. Od marginesu do centrum” (2000 r.)

full_bell-hooks-1988-1

Ruch feministyczny spowodował głębokie pozytywne zmiany w życiu dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn żyjących w politycznym systemie imperialistycznego, zdominowanego przez białych, kapitalistycznego patriarchatu. I nawet jeśli nadal powszechnie ośmiesza się feminizm, faktem pozostaje to, że dzięki kulturowym rewolucjom, do których doszło z inspiracji współczesnego ruchu feministycznego, każdy coś zyskał. Ruch ten zmienił nasze postrzeganie pracy, naszą pracę oraz naszą miłość. Mimo to ruch feministyczny nie zaowocował trwałą feministyczną rewolucją. Nie wyeliminował patriarchatu, nie wykorzenił seksizmu – opartych na nierówności płci, wyzysku oraz opresji. W związku z tym zdobycze feminizmu są wciąż zagrożone.

Jesteśmy świadkami ogromnych strat na polu praw reprodukcyjnych. Przemoc wobec kobiet ciągle wzrasta. Powraca nierówność płci w obszarze zatrudnienia. Zjadliwi krytycy feminizmu obciążają ten ruch odpowiedzialnością za przemoc w rodzinie, namawiają kobiety i mężczyzn do wyparcia się feministycznego myślenia i powrotu do seksistowsko zdefiniowanych ról płciowych.
 
Patriarchalne media ośmieszają feminizm lub też wmawiają swoim odbiorcom, że jest on niepotrzebny i martwy. Oportunistki świętują sukcesy feminizmu, by następnie twierdzić, że ruch ten nie jest już potrzebny, bo przecież „wszystkie kobiety mają dziś lepsze życie” – w świecie, w którym to kobiety szybko stają się większością najbiedniejszych obywateli naszego kraju, gdzie patologizuje się samodzielne matki, gdzie nie ma żadnej pomocy państwa dla najuboższych i najbardziej potrzebujących; gdzie większość kobiet w każdym wieku nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. A jednak, pomimo tych strasznych faktów, większość teorii feministycznych ogranicza się dziś tylko do spraw ważnych wyłącznie dla wyedukowanych elit. Jeśli to się nie zmieni, feministyczne przesłanie nie będzie słyszalne, a ruch feministyczny przestanie istnieć.
design & theme: www.bazingadesigns.com