Arabia Saudyjska planuje dać kobietom większą kontrolę nad swoim życiem w zakresie edukacji, pracy i hospitalizacji

Matylda Jonas-Kowalik
Korekta: Iga Dzieciuchowicz                               

Arabia Saudyjska jest jednym krajów o najsilniejszej segregacji płciowej na świecie. Kobiety żyją tam pod nadzorem męskich „opiekunów”, nie mogą prowadzić samochodów, a w miejscach publicznych obowiązuje je nakaz noszenia abai oraz zasłona na twarz (nikab). Saudyjskie media poinformowały, że król Salman bin Abdulaziz Al Saud zarządził, by umożliwiono kobietom dostęp do usług, takich jak edukacja i opieka zdrowotna. Nie będą potrzebowały uzyskania na to zgody.

saudi 3

System męskiego „opiekuna”, który wymaga od kobiet uzyskania zezwolenia od – ojca, męża lub syna – by mieć możliwość podróżowania, nauki lub zawarcia małżeństwa. Stanowi to ogromną przeszkodę w realizacji praw kobiet.

W zeszłym miesiącu Arabia Saudyjska została wybrana do specjalnej komisji ONZ, której zadaniem jest kształtowanie „globalnych standardów w zakresie równości płci i umacniania pozycji kobiet”, co wzbudziło oburzenie opinii publicznej w wielu krajach. Brytyjski minister spraw zagranicznych nie zaprzeczył, że Wielka Brytania głosowała za wstąpieniem Arabii Saudyjskiej do komisji, a premier Belgii powiedział, że żałuje, iż belgijski ambasador oddał głos na „tak”. 

– Nowe zmiany oznaczają, że kobiety będą mogły, w pewnych okolicznościach, uczyć się i uzyskać dostęp do leczenia szpitalnego, a także pracować w sektorze publicznym i prywatnym oraz reprezentować się w sądzie bez zgody męskiego opiekuna” – powiedziała Maha Akeel, aktywistka praw kobiet i dyrektorka Organisation of Islamic Cooperation (Organizacja Współpracy Islamskiej) w Jeddah w rozmowie z Thornson Reuters Foundation. 

– Decyzja króla Salmana przynajmniej otwiera drzwi do dyskusji nad systemem strażników – podkreśliła Akeel. – Kobiety są niezależne i mogą zadbać o siebie – dodała.                  

Rozporządzenie jest częścią serii zmian w Arabii Saudyjskiej, które mają na celu włączenie kobiet w siłę roboczą, gdyż kraj ten zmierza do dywersyfikacji gospodarki i zmniejsza swoje uzależnienie od ropy naftowej.       

Tendencja ta rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy król Abdullah dopuścił kobiety do rady doradczej rządu Shura (The Consultative Assembly of Saudi Arabia). Kobiety mogą teraz głosować w wyborach lokalnych, pracować na niektórych stanowiskach handlowych i hotelarskich, a w 2012 roku po raz pierwszy mogły konkurować na igrzyskach olimpijskich.      

Mimo pozornych postępów w kwestii równouprawnienia Arabia Saudyjska była 141 z 144 państw w rankingu Global Gender Gap w 2016 roku. Badania te prowadzone są cyklicznie przez World Economic Forum (Światowego Forum Ekonomicznego) i dotyczą udziału kobiet w życiu gospodarczym, politycznym, a także sektorach zdrowia i edukacji. 

– Obowiązek posiadania męskiego opiekuna” jest niezgodny z naukami islamu i upokarzający dla kobiet.Niektórzy (mężczyźni) wykorzystują ten system dla własnej korzyści i nadużywają tej przewagi nad kobietami – uważa Maha Akeel.

design & theme: www.bazingadesigns.com