Federa: Apel o niezwłoczne odwołanie prof. Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala św. Rodziny

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zdecydowanie domaga się od Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz niezwłocznego odwołania prof. Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala św. Rodziny, w związku z niezwykle okrutnym, nieludzkim traktowaniem pacjentki oraz druzgocącymi dla tej placówki wynikami kontroli instytucji państwowych.

prochoice_0

O tym, że w Szpitalu św. Rodziny złamano prawo, Federacja alarmowała od samego początku. Wyraźnie potwierdziły to kontrole przeprowadzone przez odpowiednie instytucje – Rzeczniczka Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, oraz Narodowy Fundusz Zdrowia jednym głosem mówią, że w placówce złamano prawo. Mazowiecki oddział NFZ nałożył na szpital 70 tys. zł kary. Minister Neumann podkreślił, że te kary mogą być nakładane ciągle. Ponadto Krajowy Konsultant ds. Ginekologii i Położnictwa w swoim raporcie wskazał również na szereg błędów medycznych w opiece nad pacjentką. Wnioski z postępowań wraz z kompletem dokumentów otrzymała także Prezydent Warszawy, która jest bezpośrednią przełożoną prof. Chazana. Deklarowała, że decyzje personalne w tej sprawie podejmie po otrzymaniu wyników kontroli. Federacja jest oburzona, że mimo posiadania niepodważalnych dowodów, Hanna Gronkiewicz-Waltz wciąż nie wyciąga żadnych konsekwencji wobec prof. Chazana, który nie tylko bezsprzecznie złamał prawo, ale jeszcze publicznie deklarował dalsze jego łamanie. Nie może być na to przyzwolenia.

Prof. Chazan skazał pacjentkę w dramatycznej sytuacji na ogromne cierpienie – trudno tak naprawdę zrozumieć, w imię czego. Tak okrutne, wręcz nieludzkie traktowanie drugiego człowieka niewiele ma wspólnego z wartościami chrześcijańskimi. Kto w tej sytuacji tak naprawdę jest męczennikiem – brylujący w blasku fleszy i odbierający bukiety kwiatów profesor Chazan czy przeżywająca niewyobrażalny dramat pacjentka, czuwająca nad umierającym w powolnej agonii dzieckiem? Jednocześnie całemu środowisku lekarskiemu, a w szczególności sygnatariuszom „Deklaracji wiary”, należy przypomnieć – tu nie chodzi o wiarę, a o przestrzeganie polskiego prawa. Gwarantuje ono kobietom dostęp do określonych świadczeń zdrowia reprodukcyjnego. Przewiduje też możliwość skorzystania z klauzuli sumienia w taki sposób, aby pacjentka mogła uzyskać przysługujące jej świadczenie u innego lekarza – choć jak wskazują najnowsze badania CBOS, zdecydowana większość Polaków wyraźnie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Każdy ma prawo do własnych opinii i może nawet apelować o zmianę przepisów. Dopóki jednak obowiązują, prof. Chazan, tak jak każdy inny lekarz, ma obowiązek się do nich stosować. I tak jak każdy, kto je łamie, musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Federacja, jako organizacja od wielu lat monitorująca przestrzeganie praw reprodukcyjnych w Polsce, domaga się zapewnienia kobietom realnego dostępu do świadczeń zdrowotnych i respektowania obowiązujących przepisów, które i tak należą do najbardziej restrykcyjnych na świecie.  Zwracamy także uwagę, że brak konsekwencji dla prof. Chazana stanowi instytucjonalne przyzwolenie na łamanie prawa, otwiera drogę do dalszych naruszeń i stanowi poważne zagrożenie dla kolejnych pacjentek. Dowodem na to jest przyjęcie absurdalnej i niezgodnej z polskim prawem uchwały w Wołominie. Mamy nadzieję, że zostanie ona jak najszybciej unieważniona przez stosowne organy.

Nie ma również najmniejszych wątpliwości, że działania prof. Chazana naruszają także międzynarodowe standardy praw człowieka. Jeśli  ta sprawa trafi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wyrok będzie dla Polski równie bezwzględny jak w poprzednich sprawach przeciwko Polsce.

Apelujemy także do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o jak najszybsze wprowadzenie w życie rozwiązań, które zagwarantują Polkom pełny i efektywny dostęp do przysługujących im świadczeń zdrowia reprodukcyjnego.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

1aa6e4bbad920e5e0da1684d3394618ff70bf354

federa.org.pl

design & theme: www.bazingadesigns.com