Alice Nkom otrzymuje nagrodę Amnesty w dziedzinie Praw Człowieka

17 marca 2014 roku Alice Nkom, działaczka i prawniczka, otrzymała Nagrodę w dziedzinie Praw Człowieka Amnesty International – tym samym wynagrodzono jej odwagę i działania na rzecz praw osób LGBTI w Kamerunie.

TOB_0325-1024x767Foto: Toby Binder/Amnesty International

W ostatnich latach dramatycznie nasiliło się prześladowanie gejów i lesbijek w Afryce. W 36 krajach położonych na południe od Sahary stosunki homoseksualne uznawane są za czyn karalny. Kodeks Karny Kamerunu przewiduje do pięciu lat pozbawienia wolności i grzywnę wysokości do 350 dolarów za stosunki seksualne z osobą tej samej płci.

Sytuacja w Kamerunie jest poważna: Media, organizacje religijne i rząd podżegają społeczeństwo przeciwko LGBTI. Gazety drukują listy z nazwiskami osób homoseksualnych, które w ten sposób się zniesławia, a Kościół opisuje miłość do tej samej płci jako zachowanie „nienaturalne”. Przywódcy szerzą nienawiść i, tak samo jak media,  nawołują do odrzucenia i prześladowania społeczności LGBTI. Kończy się to ostatecznie prześladowaniami na ulicy. Rodziny zrywają kontakty z tymi osobami, obraża się je publicznie, wywiera na nie presję i stosuje wobec nich przemoc. Niektórzy donoszą na innych, by aresztowała ich policja. Zgodnie z artykułem 347a Kodeksu Karnego Kamerunu kontakty seksualne z przedstawicielem/ką tej samej płci mogą się wiązać z pozbawieniem wolności do lat pięciu i karą grzywny do 200 tysięcy franków. Politycy żądają wydłużenia kary do lat 15 i zwiększeniu kary pieniężnej do dwóch milionów.

Także działaczki i działacze walczący o prawa LGBTI są prześladowani. Aby się temu przeciwstawić potrzebna jest odwaga. Wykazuje się nią Alice Nkom, która już od dziesięciu lat wspiera społeczność LGBTI. Jako pierwsza czarna prawniczka w Kamerunie jest też założycielką ADEFHO, pierwszej lokalnej, niezależnej od rządu organizacji, która opowiada się za prawami osób LGBTI. Oprócz wsparcia prawniczego w sprawach sądowych Alice i jej współpracownicy/czki oferują także opiekę medyczną, porady psychologiczne, edukację seksualną, mediacje i naukę samoobrony, niezależnie od pochodzenia czy sytuacji finansowej podopiecznych. Pomimo pogróżek Alice kontynuuje swoją działalność, chce stworzyć tolerancyjne społeczeństwo i zmniejszyć dyskryminację.

Za jej długoletnią pracę została jej przyznana Nagroda w dziedzinie Praw Człowieka Amnesty International w wysokości 10 tysięcy euro. Nagroda została przyznana po raz siódmy – co dwa lata odznacza się nią osoby, które pomimo ryzyka i niebezpieczeństwa wspierają prawa człowieka.

Nagroda została wręczona na oficjalnej uroczystości w Berlinie dnia 18 marca 2014 roku.

 Tłumaczenie: Milena Szenk

design & theme: www.bazingadesigns.com