Akademia Feministyczna. Kobiety w cieniu polityki. Gender w środowisku opozycyjnym

Czy kobiety i mężczyźni mieli równą pozycję w „Solidarności”? Jakie znaczenie miały role płciowe dla działaczek i działaczy demokratycznego podziemia, a jakie odgrywają we współczesnych narracjach? Dlaczego zróżnicowana płciowo „Solidarność” przekształciła się w jednopłciową (męską) władzę III RP?

Punktem wyjścia do dyskusji podczas kolejnego spotkania w ramach Akademii Feministycznej jest książka „Alina Pienkowska. Miłość w cieniu polityki” napisana przez Barbarę Szczepułę (książka została wydana przez W.A.B.).

W dyskusji udział wzięły/li: dr Barbara Labuda, działaczka opozycji demokratycznej i polityczka, oraz Marta Dzido i Piotr Śliwowski, reżyserujący film „Solidarność według kobiet” (premiera 8 marca 2014). Dyskusję poprowadziła Anna Dryjańska.

design & theme: www.bazingadesigns.com