30 proc. Polaków i Polek uważa, że w niektórych przypadkach gwałt może być usprawiedliwiony

Komisja Europejska opublikowała najnowsze badania Eurobarometru dotyczące przemocy związanej z płcią. Przepytano ok. 28 tys. osób ze wszystkich krajów UE. 27% mieszkańców i mieszkanek Europy uważa, że seks bez zgody drugiej osoby może być usprawiedliwiony przez niektóre okoliczności.

376891_4930480296007_2035538606_nfot. Agata Kubis

Niemal co trzecia osoba ankietowana z Polski  (30%) uważa, że seks bez zgody drugiej osoby może być usprawiedliwiony przez okoliczności. Przynajmniej jedną okoliczność usprawiedliwiającą wskazali minimalnie częściej mężczyźni niż kobiety.

Polacy i Polki najchętniej tłumaczą gwałt alkoholem lub narkotykami (12%), zgodą na pójście z kimś do domu (10%), prowokacyjnym strojem (10%) i „brakiem wyraźnej odmowy lub fizycznego sprzeciwu” (9%). Przynajmniej jedną okoliczność wskazał niemal co trzeci Polak_Polka, minimalnie częściej robili to mężczyźni niż kobiety.

Ponad jedna czwarta ankietowanych z Polski „zdecydowanie zgodziła się” lub „raczej zgodziła się” ze stwierdzeniem, że kobiety często zmyślają lub wyolbrzymiają zarzuty dotyczące napaści lub gwałtu.

28% tak samo ustosunkowało się do stwierdzenia, że przemoc wobec kobiet jest często prowokowana przez ofiarę, a prawie jedna piąta zadeklarowała, że ich zdaniem przemoc domowa jest prywatną sprawą i powinna być rozwiązywana w rodzinie.

Najmniejszą tolerancję na usprawiedliwienie sprawców wykazali w badaniu Szwedzi i Szwedki (6%), Hiszpanie i Hiszpanki (8%), Finowie i Finki (11%), Duńczycy i Dunki (13%) i Holendrzy i Holenderki (15%). Tymczasem aż 30 proc. Polaków i Polek uznaje, że gwałt może być niekiedy usprawiedliwiony. Podobne wyniki badań zanotowano we Francji (31%), Grecji, Austrii (32%), w Portugalii (29%) i we Włoszech (28%).

W Rumunii więcej niż co druga osoba badana (55 proc.) uważa, że seks bez zgody może być usprawiedliwiony pewnymi okolicznościami. W przypadku Węgier – 47% obywateli i obywatelek, Bułgarii – 43%., Czech – 42%.

Okoliczności „łagodzące” dla sprawców, które wymieniali_ły respondenci i respondentki to: prowokujący lub seksowny strój, bycie nietrzeźwym lub po spożyciu narkotyków, flirtowanie tuż przed, poruszanie się samemu w nocy, posiadanie wielu partnerów seksualnych, zgoda na pójście z kimś do domu lub skrucha sprawcy.

Respondenci i respondentki mogli_ły wskazać więcej niż jedną okoliczność. Zdaniem 27% pytanych Europejczyków i Europejek – gwałt w takich wypadkach da się usprawiedliwić lub zaakceptować.

design & theme: www.bazingadesigns.com