Transpłciowa młodzież w polskiej szkole – pierwsze w Polsce badania

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Fundację Trans-Fuzja 9 grudnia 2016 zostały zaprezentowane wyniki pierwszych w Polce badań na temat funkcjonowania transpłciowej młodzieży w szkole.

Rodzina, system opieki zdrowotnej, a także SZKOŁA – to wszystko instytucje, które mają znaczący wpływ na jakoś życia osób transpłciowych w Polsce. Zachęcamy do chwytania za pierwszą publikację poświęconą sytuacji osób transpłciowych w polskich szkołach wydaną przez Fundacja Transfuzja. Wywiady są tu punktem wyjścia do analizy deficytów i niedociągnięć systemowych oraz stworzenia rekomendacji – listy konkretnych rozwiązań, które mogłyby znacząco wpłynąć na komfort czy bezpieczeństwo osób trans.

Osoby udzieliły odpowiedzi na następujące pytania:
– czy polska szkoła jest przygotowana do pracy z uczniem transpłciowym?
– jakie są potrzeby uczniów transpłciowych?
– jaka jest perspektywa dyrektorów szkół, do których uczęszczają transpłciowi uczniowie?
– w jaki sposób pedagodzy, nauczyciele i psychologowie szkolni powinni pracować z uczniem transpłciowym?
– jakie są rekomendacje dla ministerstw dotyczące postępowania z dzieckiem transpłciowym?

Podręcznik w PDF

design & theme: www.bazingadesigns.com