250 tys. zł „zadośćuczynienia” za gwałt zbiorowy na nastolatce. Decyzja sądu okręgowego

Anton Ambroziak

Do gwałtu doszło w 2008 roku, gdy dziewczyna uczyła się w gimnazjum – miała niespełna 15 letnia. Sprawcy – uczniowie tej samej szkoły – byli zbyt młodzi, by odpowiadać karnie. Sąd opiekuńczy mimo wydania decyzji o umieszczeniu ich w zakładzie poprawczym, zawiesił ją na tzw. okres próby”.

sad2 2
W 2012 r. pokrzywdzona i jej matka wniosły skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się jednostronną deklaracją rządu, który przyznał, że doszło do naruszenia przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiących o zakazie poddawania nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, naruszeniu prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego.

W 2015 roku poszkodowana zdecydowała się wnieść pozew przeciwko sprawcom, domagając się 350 tys. zł. tytułem „zadośćuczynienia”. W ubiegłym tygodniu sąd okręgowy wydał wyrok, w którym zasądził od sprawców na jej rzecz 250 tys. zł. z odsetkami. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że wziął pod uwagę drastyczne okoliczności zdarzenia oraz fakt, że sprawcy nigdy nie wyrazili skruchy i nie przeprosili pokrzywdzonej. Wręcz przeciwnie: w toku postępowania próbowali podważać jej wiarygodność i sugerowali, że nie doszło do zgwałcenia, lecz stosunku seksualnego za jej zgodą.

O nieprawomocny wyroku sądu okręgowego poinformowała 11 lipca 2017 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

design & theme: www.bazingadesigns.com